Tổng hợp các dự án bắt buộc phải đăng ký đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #603640 29/06/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1150)
  Số điểm: 8390
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Tổng hợp các dự án bắt buộc phải đăng ký đầu tư

  Liên quan đến hoạt động về lĩnh vực đầu tư không phải dự án nào cũng bắt buộc đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ một số dự án mới thực hiện thủ tục này.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (7).png

  Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 quy định về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

  2. Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh

  3. Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

  4. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện ra sao?

  Căn cứ vào Điều 38 Luật Đầu tư 2020 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

  - Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây:

  + 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  + 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

  - Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

  + Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

  + Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này;

  + Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

  + Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  Trên đây là thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo đó là một số dự án phải đăng ký như: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận