Tổng hợp các đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

Chủ đề   RSS   
 • #604976 24/08/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1102)
  Số điểm: 8090
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Tổng hợp các đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

  Có thể thấy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học như các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng thì một trong những điều kiện ra trường là phải có chứng chỉ môn học GDQP&AN. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp được miễn, tạm hoãn đối với môn học này, cụ thể như sau:

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (25).png

  Tại Điều 4 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH có quy định về đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN như sau:

  Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP"AN

  1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

  -  Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

  -  Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

  -  Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

  2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

  3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

  -  Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

  -  Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

  -  Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

  4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

  -  Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

  -  Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

  5. Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

  Trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh?

  Căn cứ Điều 6 Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

  1. Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  -  Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

  -  Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

  -  Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

  2. Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  -  Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

  -  Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

  -  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  Đánh giá kết quả học tập và điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN?

  Căn cứ Điều 9, Điều 10 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định về Đánh giá kết quả học tập và điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN như sau:

  - Đánh giá kết quả học tập GDQP&AN đối với học sinh, sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành về quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo.

  -  Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN

  - Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được cấp chứng chỉ GDQP&AN.

  - Thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN:

  + Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy, học GDQP&AN thì có thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN;

  + Giám đốc trung tâm GDQP&AN cấp chứng chỉ GDQP&AN theo quy định về liên kết GDQP&AN.

  - Việc in, quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQP&AN thực hiện theo quy định hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ban hành.

  Trên đây là những tổng hợp các đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN và trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cũng như việc đánh giá kết quả học tập và điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN quy định cụ thể nêu trên.

   

   
  151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận