Tổng hợp 16 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2019

Chủ đề   RSS   
 • #527031 31/08/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 488 lần


  Tổng hợp 16 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2019

  Từ tháng 9/2019, thời điểm nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, các bạn cùng cập nhật một số chính sách nổi bật tại bảng sau nhé:

   

  STT

  NỘI DUNG

  CĂN CỨ PHÁP LÝ

  NGÀY CÓ HIỆU LỰC

  ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

  1

  Sửa đổi điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản

  Nội dung được điều chỉnh tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

  Theo đó, các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản hiện nay gồm có:

  - Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

  - Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch;

  - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương;

  - Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

  Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra những sửa đổi quy định về thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

  LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

  2

  Xác định nguồn kinh phí để tăng mức lương cơ sở và trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc

  Nhằm hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC.

  Theo thông tư, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở của:

  >>> Các cơ quan Trung ương được lấy từ:

  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có).

  - Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

  - Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao. 

  >>> Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lấy từ:

  - Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính.

  - Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao.

  - Sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

  ...

  Thông tư  có hiệu lực từ ngày 06/9/2019

  3

  Thù lao giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng tối đa 2 triệu đồng/người/buổi

  Đây là nội dung mới tại Thông tư  40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Cụ thể, chi thù lao giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng được quy định như sau:

  - Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo của Nhà nước: Áp dụng mức tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng;

  - Người dạy nghề không thuộc trường hợp nêu trên: mức chi do thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì xây dựng đơn giá đặt hàng đề xuất, tối đa không quá mức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (theo đó, mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học)).

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

  4

  Bảng lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất

  Đây là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp đã quy định về hệ số lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp.

  Cụ thể các bạn theo dõi tại bài viết này nhé:

  Bảng lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/9/2019

  5

  Tăng thêm 7,19% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và quân nhân, người làm công tác cơ yếu

  Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2019 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 X 1,0719.

  Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã điều chỉnh tăng thêm như sau:

  - Từ đủ 15 đến dưới 16 năm: 1.891.000 đồng/tháng (tăng 127.000 đồng/tháng);

  - Từ đủ 16 đến dưới 17 năm: 1.977.000 đồng/tháng (tăng 133.000 đồng/tháng);

  - Từ đủ 17 đến dưới 18 năm: 2.064.000 đồng/tháng (tăng 139.000 đồng/tháng);

  - Từ đủ 18 đền dưới 19 năm: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 145.000 đồng/tháng);

  - Từ đủ 19 đến dưới 20 năm: 2.235.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/9/2019

   

  6

  Công chức ngạch chuyên ngành Văn thư có hệ số lương cao nhất là 6,78

   

  Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

  Các bạn cập nhật chi tiết quy định tại đây nhé:

  Hướng dẫn xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/9/2019

   

  DOANH NGHIỆP

  7

  Quán karaoke không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng; vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

  Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

  Theo Nghị định, việc kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường phải tuân các điều kiện kinh doanh riêng biệt và đảm bảo trách nhiệm kinh doanh, theo đó:

  - Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo:

  + Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng. 

  So với quy định hiện nay, thời gian hoạt động tại Nghị định này đã loại bỏ trường hợp ngoại lệ được hoạt động sau 0 giờ sáng đó là: phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc dạng cao cấp được hoạt động sau 12h đêm nhưng không quá 2h sáng (khoản 2 Điều 37 Nghị định 103/2009/NĐ-CP).

  + Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

  ....

  - Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường:

  + Không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

   Thời gian hoạt động tại Nghị định này đã được mở rộng hơn so với quy định hiện nay đó là: vũ trường không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng trừ trường hợp vũ trường trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc dạng cao cấp được hoạt động sau 12h đêm nhưng không quá 2h sáng (khoản 2 Điều 37 Nghị định 103/2009/NĐ-CP).

  + Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

  + Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

  ...

  Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý nữa đó là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường phải: “Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động”.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

   

  8

  Miễn tối đa 02 triệu đồng/ người/ khóa học đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

  Theo nội dung Thông tư, kinh phí ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

  - Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp (cơ bản và chuyên sâu);

  - Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến;

  -  Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV khi được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng (sau đây gọi tắt là đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV).

  Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng các điều kiện của nhiều chương trình/chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khác nhau thì DNNVV được lựa chọn chương trình/chính sách có lợi nhất và có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của chính sách đã lựa chọn.

  Thông tư có hiệu lực từ 23/09/2019

  Y TẾ - SỨC KHỎE

  9

  09 bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế 

  Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 17/2019/TT-BYT hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, Bộ Y tế đề cập đến Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế gồm:

  1. Bệnh bạch hầu.

  2. Bệnh ho gà.

  3. Bệnh sởi.

  4. Bệnh rubella.

  5. Bệnh than.

  6. Bệnh viêm màng não do não mô cầu.

  7. Bệnh tay chân miệng.

  8. Bệnh thủy đậu.

  9. Bệnh quai bị.

  Các đối tượng phải thực hiện giám sát bao gồm:

  - Người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm và người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm;

  - Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;

  - Ổ chứa, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ.

   

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

  10

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BYT.

  Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 67 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

  Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019

  HÀNH CHÍNH

  11

  Sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, phạt đến 20 triệu

  Nội dung này được quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Cụ thể, Nghị định quy định rõ về mức phạt hành chính như sau:

  - Phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về giao, sử dụng tài sản công, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công .

  - Phạt từ 1.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về cho mượn tài sản công.

  - Phạt từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công.

  Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019

  THUẾ - LỆ PHÍ

  12

  Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

  Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  Theo nội dung Thông tư, các đối tượng được miễn phí, lệ phí gồm:

  1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

  5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

  Đối với những trường hợp không được miễn, phí và lệ phí được tính như sau:

  - Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp): 50.000 đồng/lần.

  -> So với trước đây, mức lệ phí này đã giảm 50.000 đồng/lần.

  - Phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 20.000 đồng/bản;

  - Phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp: 40.000 đồng/bản.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/9/2019

   

  HÌNH SỰ

  13

  Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm trước 2018

   

  Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

  Theo nội dung Nghị quyết, đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì không xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự mà tùy từng trường hợp xử lý như sau:

  - Trường hợp chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

  - Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn việc thi hành thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

  - Trường hợp gây thiệt hại cho người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân khác thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  Đồng thời, Nghị quyết đưa ra điều khoản hướng dẫn cụ thể việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể về  tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214); tội gian lận BHYT (Điều 215); tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Điều 216).

  Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

  GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

  14

  Trưởng phòng, Phó trưởng phòng đào tạo không bắt buộc tốt nghiệp đại học sư phạm

   

  Theo nội dung Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì trưởng phòng, phó trưởng phòng cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung, đó là:

  - Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

  - Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

  - Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  - Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

  ....

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/9/2019

  THỂ DỤC THỂ THAO

  15

  Tập luyện, thi đấu đua thuyền bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

  Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL.

  Theo đó, Thông tư đã ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn, gồm 09 hoạt động: Leo núi nhân tạo; Trượt băng; Đua ngựa; Đấu kiếm thể thao; Bắn súng; Bắn cung; Thể dục dụng cụ; Thể dục nhào lộn và Đua thuyền.

  Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành Danh mục 10 hoạt động thể thao mạo hiể gồm 10 hoạt động: Dù lượn có động cơ và không động cơ; diều bay có động cơ và không động cơ; leo núi tự nhiên; lặn biển thể thao giải trí; mô tô nước trên biển, ô tô thể thao địa hình; mô tô thể thao; xe đạp địa hình.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

   

  XUẤT NHẬP KHẨU

  16

  Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

   

  Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg. Cụ thể, danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được ban hành kèm theo Quyết định này, gồm có các loại hàng hóa như: Thuốc lá điếu, chế phẩm từ thuốc lá; rượu, bia sản xuất từ malt; ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; bài lá;..

  Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định này.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

   

   
  3025 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận