Tổng Cục thuế triển khai công tác bảo đảm an toàn, anh ninh mạng

Chủ đề   RSS   
 • #605231 06/09/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1810)
  Số điểm: 63268
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng Cục thuế triển khai công tác bảo đảm an toàn, anh ninh mạng

  Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3909/TCT-CNTT ngày 31/8/2023 về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

  Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số công việc nhằm triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, như sau:

  - Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính cấp bách, thường xuyên, lâu dài của công tác bảo vệ an ninh mạng; thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh mạng.

  Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; chỉ sử dụng email ngành Thuế được cấp vào mục đích công việc, không sử dụng để đăng ký, khai báo trên các trang mạng với mục đích khác; cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và cập nhật các bản vá lỗ hổng hệ điều hành, bản nâng cấp phần mềm cho 100% máy tính của công chức.

  Bên cạnh đó, khuyến cáo cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đối với các máy tính cá nhân của công chức.

  - Tiếp tục tuyên truyên, phô biên rộng rãi và triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về bảo vệ an ninh mạng (Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Quyết định 964/QĐ- TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030). Xây dựng nội dung tuyên truyền về an toàn, an ninh mạng và đưa vào kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm.

  - Tổ chức rà soát, đánh giá các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật của hệ thống thông tin do đơn vị quản lý trực tiếp.

  - Thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy định về an toàn, an ninh mạng tại Cục Thuế.

  Xem chi tiết tại Công văn 3909/TCT-CNTT ngày 31/8/2023.

  Xem và tải Công văn 3909/TCT-CNTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/06/cong-van-3909-tct-cntt-2023-tiep-tuc-trien-khai-bao-dam-an-toan-anh-ninh-mang.pdf

   
  72 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận