Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định căn cứ tính thuế TNCN khi thừa kế cổ phiếu

Chủ đề   RSS   
 • #606704 09/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định căn cứ tính thuế TNCN khi thừa kế cổ phiếu

  Ngày 08/11/2023 Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5001/TCT-DNNCN năm 2023 tải về việc xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế.
   
  Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản thu nhập từ thừa kế là cổ phiếu như sau:
   
  huong-dan-xac-dinh-can-cu-tinh-thue-tncn-khi-thua-ke-co-phieu
   
  (1) Hệ thống giao dịch chứng khoán là gì?
   
  Căn cứ khoản 26 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 giải thích hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:
   
  Hệ thống giao dịch chứng khoán bao gồm hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con) tổ chức, vận hành.
   
  (2) Quy định tổ chức thị trường chứng khoán 
   
  Tại khoản 1 Điều 42 Luật Chứng khoán 2019 tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán như sau:
   
  - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết.
   
  - Chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
   
  - Chứng khoán của các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện niêm yết; chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
   
  - Chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.
   
  (3) Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán được tính thế nào?
   
  Tại khoản 35 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có giải thích hệ thống giao dịch Upcom là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức, vận hành.
   
  Tại điểm a khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCNghị định 65/2013/NĐ-CP quy định thu nhập từ thừa kế là chứng khoán như sau:
   
  Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:
   
  Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chủng khoản khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
   
  (4) Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là chứng khoán
   
  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi Thông tư 92/2015/TT-BTC) căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
   
  Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:
   
  Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tỉnh trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Cụ thể như sau:
   
  - Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
   
  - Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán. 
   
  Căn cứ các quy định nêu trên, cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom là cổ phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, giá trị tài sản thừa nhận kế là cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom xác định theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
   
  Xem thêm Công văn 5001/TCT-DNNCN năm 2023 tải ban hành ngày 08/11/2023.
   
  210 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (26/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận