Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá tiêu thụ trong nước

Chủ đề   RSS   
 • #603024 03/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá tiêu thụ trong nước

  Ngày 01/6/2023 Tổng cục Thuế vừa có Công văn 2180/TCT-TVQT năm 2023 về việc báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng.
   
  Cụ thể, ngày 25/4/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.
   
  tong-cuc-thue-huong-dan-quan-ly-tem-dien-tu-ruou-va-thuoc-la
   
  Qua quá trình thực hiện, Quy trình và ứng dụng tem điện tử đã đáp ứng cơ bản việc quản lý tem điện tử tại cơ quan thuế các cấp. Tuy nhiên, hiện nay, trên ứng dụng tem điện tử chưa tổng hợp được số liệu nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng của cả nước.
   
  Đồng thời, tại Điểm 10 Mục I Phần II Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước quy định:
   
  Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:
   
  Trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo, đôi chiếu số tiền thu được từ việc bán tem điện tử từ các Cục Thuế chuyển về tài khoản của Vụ TVQT, lập bảng kê thuế GTGT, thuế TNDN, tiền phí phát hành (nêu có) để xác định số thuế phải nộp, kê khai và nộp thuế theo quy định. 
   
  - Tại Điểm 15.3 Mục I Phần II Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 của Tổng cục thuế về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước quy định:
   
  Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
   
  - Phối hợp, đối chiếu với Bộ phận quản lý ẩn chỉ xác nhận số tiền bán tem thu được trong kỳ vào ngày 05 tháng liền kề, để nghị Bộ phận quản lý ấn chỉ chuyên toàn bộ tiền bán TĐT về Tổng cục Thuế.
   
  Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:
   
  - Hàng tháng thực hiện chuyển tiền bán tem về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tổng cục Thể chậm nhất là ngày 15 tháng liền kề. 
   
  Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thực hiện việc kê khai, nộp thuế căn cứ chứng từ nộp tiền do Cục Thuế các tỉnh, thành phố chuyển về, kể từ ngày 01/1/2023, Tổng cục Thuế thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT theo tháng và tạm nộp thuế TNDN theo quý. 
   
  Tuy nhiên, Tổng cục Thuế không có căn cứ để xác nhận số tiền trên chứng từ là số tiền trên hóa đơn bán tem điện tử do Cục Thuế/Chi cục Thuế lập.
   
  Để đáp ứng việc quản lý, theo dõi số lượng tem điện tử nhập, xuất, tồn hàng tháng của cơ quan thuế cấp trên với cơ quan thuế cấp dưới, đồng thời, có căn cứ để xác định doanh thu trên hóa đơn bán tem điện tử của Cục Thuế/Chi cục Thuế để Tổng cục Thuế kê khai, nộp thuế theo đúng thời gian quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện như sau:
   
  - Lập báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử từ hàng tháng từ tháng 01/2023 đen tháng 04/2023.
   
  - Đối với báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử từ tháng 05/2023 trở đi, Cục Thuế gửi báo cáo Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 05 tháng liền kề, bản mềm báo cáo gửi qua địa chỉ thư điện tử của các công chức chuyên quản Cục Thuế (báo cáo hàng tháng từ tháng 01/2023 đến tháng 04/2023 gửi cùng với báo cáo tháng 05/2023).
   
  - Trường hợp trong tháng có phát sinh doanh thu từ hoạt động bán tem điện tử, thực hiện chuyển đúng số tiền trên các hóa đơn bán tem điện tử của Cục Thuế trong tháng về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 15 tháng liền kề (bao gồm tiền bán tem điện tử của các Chi cục Thuế).
   
  Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng tem điện tử để cơ quan thuế cấp trên có thể quản lý, theo dõi số lượng tem điện tử nhập, xuất, tồn của cơ quan thuế cấp dưới.
   
  Xem thêm Công văn 2180/TCT-TVQT năm 2023 ban hành ngày 01/6/2023.
   
  353 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận