Tổng cục Thuế hướng dẫn đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #605668 26/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng cục Thuế hướng dẫn đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN

  Ngày 20/9/2023 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4172/TCT-DNNCN năm 2023 về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN.
   
  Cụ thể, ngày 31/05/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 ban hành kèm theo Quy trình hoàn thuế, trên cơ sở đó, việc xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cơ bản đã được triển khai thực hiện tại các cơ quan thuế. 
   
  tong-cuc-thue-huong-dan-day-manh-xu-ly-ho-so-hoan-thue-tncn
   
  (1) Thực trạng thi hành Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 ảnh hưởng hoàn thuế TNCN
   
  Tuy nhiên vẫn còn tình trạng cơ quan thuế có nhiều cách hiểu khác nhau về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân dẫn đến lúng túng, không tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân giữa các cơ quan thuế.
   
  Việc trả lời xác minh, đối chiếu thu nhập của cá nhân chưa được cơ quan thuế chú trọng, từ đó làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân, gây bức xúc cho người nộp thuế khi thực hiện.
   
  (2) Xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân
   
  Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế được quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể:
   
  Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:
   
  - Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. 
   
  Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. 
   
  Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 
   
  Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
   
  - Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
   
  - Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
   
  (3) Phối hợp, xác minh đối chiếu giữa các cơ quan thuế trong xử lý hoàn thuế TNCN
   
  - Trong quá trình xử lý hoàn thuế TNCN có phát sinh trường hợp cơ quan thuế xử lý hoàn thuế cần phải xác minh thu nhập của cá nhân đề nghị hoàn. Cơ quan thuế xử lý hoàn thuế có văn bản đề nghị phối hợp với cơ quan thuế khác để xác minh thu nhập của cá nhân. Tuy nhiên, việc phản hồi đề nghị xác minh nhiều khi còn chậm hoặc không có phản hồi.
   
  - Để việc giải quyết hoàn thuế TNCN của cá nhân được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế đề nghị khi cơ quan thuế nhận được đề nghị xác minh thu nhập của cơ quan thuế khác thì phải khẩn trương thực hiện xác minh, làm rõ nội dung theo đề nghị và kịp thời có văn bản phản hồi cho cơ quan thuế gửi đề nghị xác minh, tránh việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân.
   
  Xem thêm Công văn 4172/TCT-DNNCN năm 2023 ngày 20/9/2023.
   
  58 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận