Tồn tại sai sót trong quy định Luật doanh nghiệp 2014

Chủ đề   RSS   
 • #492603 25/05/2018

  daisyle

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Tồn tại sai sót trong quy định Luật doanh nghiệp 2014

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 thì "Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh"

  Tuy nhiên, cũng trong chính Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 1 Điều 175 quy định: "Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại."

  Như vậy, Trong cùng một văn bản luật, theo quy định tại Điều 175 thành viên hợp danh vẫn có thể làm chủ doanh nghiệp tư nhân, trong khi đó Điều 183 khẳng định chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên công ty hợp danh.

  Có thể nói đây là một thiếu sót khá nghiêm trọng trong việc xây dựng văn bản pháp luật, mặc dù như tôi hiểu trong trường hợp này, thành viên hợp danh vẫn có thể đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, đúng như tiêu chí "Công dân được thực hiện những điều mà pháp luật cho phép"

   
  2273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận