Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

Chủ đề   RSS   
 • #591212 21/09/2022

  mjss123

  Sơ sinh


  Tham gia:13/06/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Kính thưa chuyên gia, Tôi có câu hỏi liên quan đến thủ tục nhận thừa kế di chúc như sau :

  Bà tôi mất năm 2018 và có để lại di chúc (viết tay có người làm chứng) phân chia tài sản cho hai con, đến thời điểm hiện tại ( tháng 07 năm 2022) gia đình tôi có nguyện vọng thực hiện nhận thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên, UBND xã có trả lời là di chúc đã quá thời hạn và không hợp lệ( không có xác nhận của chính quyền địa phương) Vậy kính mong nhận được sự chỉ dẫn từ phía quý chuyên gia. 

  Tôi xin trân trọng cảm ơn !

   
  260 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mjss123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591221   21/09/2022

  haidongdk
  haidongdk

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:21/09/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Bạn làm thủ tục khai nhận di sản là được. UNND xã đó trả lời vậy là sai

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haidongdk vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/09/2022)
 • #591224   21/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (227)
  Số điểm: 2815
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 53 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn, đối với vấn đề của bạn, mình xin đóng góp một chút ý kiến cá nhân về vấn đề của bạn, mong sẽ hỗ trợ giải đáp một phần nào vướng mắc của bạn.

  Hiện nay, không có quy định pháp luật về thời hạn của di chúc. Như vây, quyền khai nhận di sản thừa kế có thể được tiến hành bất cứ lúc nào khi người để lại di sản qua đời. Theo Khoản 1 ĐIều 643 Bộ luật dân sư 2015 quy định: "Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế."

  Tuy nhiên trước hết cần xét di chúc của bà bạn có phải là di chúc hợp pháp không?

  Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự 2015, di chúc hợp pháp được quy định như sau:

  Điều 630. Di chúc hợp pháp

  1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Căn cứ Điều 631 Bộ luật dân sự 2015, Nội dung ghi chúc phải bao gồm các điều kiện sau:

  1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

  b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

  c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

  d) Di sản để lại và nơi có di sản.

  2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

  3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

  Căn cứ Điều 632 Bộ luật dân sự 2015, Người làm chứng cho việc lập di chúc được quy định như sau:

  Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  Thứ hai, cần xác định điều kiện đối với hình thức di chúc bằng văn bản có người làm chứng?

  Căn cứ Điều 634 Bộ luật dân sự 2015, Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định như sau:

  Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

  Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

  Đối với trường hợp của bạn, di chúc của bà bạn là di chúc viết tay và có người làm chứng thuộc hình thức di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Nếu tuân thủ các điều kiện trên thì di chúc của bà bạn vẫn được coi là di chúc dưới hình thức văn bản hợp pháp và không cần phải công chứng, chứng thực hay xác nhận của chính quyền địa phương.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoangvy15 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/09/2022)
 • #591303   24/09/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (706)
  Số điểm: 5252
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 107 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Theo Điều 628 Bộ luật dân sự 2015:
  "Điều 628. Di chúc bằng văn bản
  Di chúc bằng văn bản bao gồm:
  1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực."
   
  Khoản 1 Điều 630, Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ như sau:
  “1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.”.
  "Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc
  Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi."
   
  Theo căn cứ của quy định trên thì ba chị có thể lập di chúc viết viết tay và di chúc viết tay sẽ được công nhận nếu đủ các điều kiện theo quy định trên. 
   
  Di chúc có hiệu lực khi nào?
  Căn cứ theo quy định Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:
  "Điều 643. Hiệu lực của di chúc
  1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
  2..."
  Như vậy, theo như các quy định trên thì hiệu lực của di chúc sẽ là từ thời điểm mở thừa kế.
  Đồng thời, tại khoản 1 Điều 611, 623 Bộ luật dân sự 2015:
  "Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
  1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này."
  "Điều 623. Thời hiệu thừa kế
  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
  ...."
  Theo như quy định trên, không có quy định về việc di chúc đã qua thời hạn thì không được nhận thừa kế. Đồng thời, về vấn đề viết tay và có người làm chứng cũng là một trong những hình thức của di chúc bằng văn bản tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 và điều kiện về người làm chứng thì lúc này di chúc viết tay vẫn hợp pháp và được khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/09/2022)
 • #591663   28/09/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (170)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 26 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình xin phép có một số chia sẻ liên quan đến vấn đề trên như sau:
  Về hiệu lực của di chúc, xét Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:
   
  “Điều 643. Hiệu lực của di chúc
  1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
  2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
  Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.
  …”
  Có thể thấy, di chúc của bà bạn để lại được tính là có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế. 
  Mà theo khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời điểm mở thừa kế được quy định như sau:
   
  “Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
  1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
  …”
  Có thể thấy, thời điểm mở thừa kế ngoài tác dụng làm phát sinh hiệu lực của di chúc mà còn là căn cứ để tính thời hiệu thừa kế.
   
  Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 về thời hiệu thừa kế, cụ thể như sau:
   
  “Điều 623. Thời hiệu thừa kế
  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
  a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
  b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
  2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
  3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”
   
  Bạn vui lòng căn cứ theo các quy định trên đây và đối chiếu với tài sản được thừa kế cụ thể tại gia đình bạn để xác định thời hiệu thừa kế cụ thể là bao nhiêu năm bạn nhé. Tuy nhiên, theo thông tin bạn đưa ra, từ thời điểm bà bạn để lại di chúc (năm 2018) đến thời điểm gia đình bạn liên hệ với UBND để thực hiện di chúc (năm 2022) rơi vào khoảng 4 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Do đó, nhiều khả năng UBND địa phương bạn đang thực hiện không đúng với quy định của pháp luật, bạn có thể hỏi cụ thể hơn về vấn đề này nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #591945   29/09/2022

  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Về vấn đề nhận thừa kế theo di chúc mà bạn đang gặp phải, mình có một số ý kiến trao đổi như sau:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thành niên có quyền lập di chúc với điều kiện trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật; không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

  Đồng thời Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định các hình thức của di chúc bằng văn bản bao gồm:

  (1) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

  (2) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

  (3) Di chúc bằng văn bản có công chứng;

  (4) Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  Bên cạnh đó, Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

  b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

  c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

  d) Di sản để lại và nơi có di sản.

  Ngoài các nội dung nêu trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

  Như vậy, di chúc của bà bạn thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì sẽ được xem là hợp pháp.

  Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

  Điều 643. Hiệu lực của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

  2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

  3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

  4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

  5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

  Như vậy, pháp luật không có quy định nào về việc di chúc hết thời hạn thì không được nhận thừa kế theo như câu trả lời của UBND xã.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #594912   30/11/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1011)
  Số điểm: 7380
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 75 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Liên quan đến vấn đề trên mình xin được bổ sung và hướng giải quyết như sau:
   
  Theo Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
   
  Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
  Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
  Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này."
   
  Do đó, trường hợp bạn đề cập thì di chúc này có người làm chứng, mặc dù xét đến hiệu lực di chúc phải xét toàn diện nhiều điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì việc trả lời của chính quyền địa phương xã như vậy là thiếu cơ sở, bởi thời điểm mở thừa kế thì làm sao tính hiệu lực khi người thân của họ mới mở thừa kế. Hoặc bên chính quyền địa phương họ nhầm lần quy về thời gian người đó mất. Chính vì thế , trong trường hợp này bạn xem lại các quy định có hiệu lực của di chúc và tới một văn phòng công chứng gần nhất để trao đổi bạn nhé. Công chứng viên sẽ xem hồ sơ và đánh giá cụ thể vấn đề đồng thời đưa ra những quy định pháp luật mà bạn có thể thực hiện quyền thừa kế theo di chúc do người thân để lại.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danluan123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)
 • #596021   28/12/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 3445
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 44 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Mình xin đưa ra quan điểm như sau:

  Theo Điều 630, 632 Bộ luật dân sự 2015:

  "Điều 630. Di chúc hợp pháp

  1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc

  Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi."

  Đồng thời, tại Khoản 1 ĐIều 643 Bộ luật dân sư 2015:

  "Điều 643. Hiệu lực của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

  2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực."

  Hiện nay, không có quy định của pháp luật quy định về thời hạn của di chúc. Quyền khai nhận di sản thừa kế có thể được tiến hành bất cứ lúc nào khi người để lại di sản qua đời. Trường hợp của anh/chị là di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì vẫn có hiệu lực ạ. Như vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên mà UBND xã trả lời như vậy là không có căn cứ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/12/2022)
 • #597123   16/01/2023

  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn mình có một số ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 643 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

  Điều 643. Hiệu lực của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

  2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

  …”

  Theo đó, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Dân sự 2015.

  Như vậy, di chúc mà bố bạn đã lập sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, tức là thời điểm bố bạn qua đời. Trường hợp UBND xã có trả lời là di chúc đã quá thời hạn là không đúng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyen.vuong197@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/01/2023)
 • #597144   17/01/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3425
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 46 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 thì thời điểm có hiệu lực của di chúc được xác định từ thời điểm mở thừa kế. Ngoài ra, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc Tòa án tuyên bố một người là đã chết.

  Theo Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì bản di chúc sau cùng có hiệu lực.”.

  Ngoài ra, tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu chia di sản như sau:

  Đối với di sản là bất động sản: 30 năm; động sản: 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này, di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

  Thời hiệu để yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình, bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

  Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

  Từ những quy định trên cho thấy, di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm người để lại di chúc chết và có hiệu lực đến hết thời hiệu chia thừa kế (30 năm với bất động sản, 10 năm với động sản). Đặc biệt, nếu trong thời hiệu này, dù di sản đã được chia thì vẫn có thể yêu cầu chia lại di sản theo di chúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #599687   28/02/2023

  nitrum01
  nitrum01
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (147)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Tôi xin hỏi về thủ tục nhận thừa kế di chúc?

  Em xin đưa ra một số ý kiến sau, anh có thể tham khảo ạ.

  Trong trường hợp này Ủy ban nhân dân xã trả lời như vậy là không có căn cứ, không có quy định về việc di chúc đã qua thời hạn thì không được nhận thừa kế.  

   

   
  Báo quản trị |