Tôi có được kiêm nhiệm kế toán không?

Chủ đề   RSS   
 • #543247 08/04/2020

  Tôi có được kiêm nhiệm kế toán không?

  Kính gửi Luật sư

  Tôi làm công chức lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp dân, một cửa tôi có được làm kiêm nhiệm Kế toán tại đơn vị không?

   
  1127 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn STPHaNoi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận