Tôi càn giúp bài tập Luật Doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #571293 14/05/2021

  nguyenvanhungdaita

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/05/2021
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi càn giúp bài tập Luật Doanh nghiệp?

  Đề tài số 1 

  THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

  Tháng 1-2019, Công ty cổ phần M có trụ sở chính tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội, Công ty TNHH thư­ơng mại P có trụ sở chính tại quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng cùng với ông Trần Văn Tân đăng ký thường trú tại quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội thỏa thuận góp tổng số 38 tỷ đồng để thành lập một doanh nghiệp mới (Doanh nghiệp A), đặt trụ sở chính tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và một chi nhánh đặt tại thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp này là sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản. Điều lệ doanh nghiệp quy định có 2 người đại diện theo pháp luật. Năm 2019, Doanh nghiệp A có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm là 68 người, tổng doanh thu của năm là 185 tỷ đồng.

              Tháng 3-2020, Doanh nghiệp A quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

              Đầu tháng 5-2020, Thanh tra xây dựng phát hiện Doanh nghiệp A hoạt động môi giới bất động sản nhưng không có cá nhân nào có Chứng chỉ môi giới bất động sản.

              Cuối tháng 6-2020, ông Trần Văn Tân, với tư cách Tổng Giám đốc đã tự ý ký vào hợp đồng hợp nhất Doanh nghiệp A với một doanh nghiệp khác, trái với quy định của Điều lệ Doanh nghiệp A và việc này đã gặp phải sự phản đối của tất cả những người đại diện theo ủy quyền khác. Trong nội bộ doanh nghiệp, vụ việc không giải quyết được nên được đưa ra Tòa án nhân dân.

  NHỮNG VẤN ĐỀ THẢO LUẬN

  1. Ông Trần Văn Tân chỉ được góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp với những điều kiện như thế nào? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

              

  2. Doanh nghiệp A có thể là những loại hình doanh nghiệp nào? Điều lệ doanh nghiệp có thể quy định như vậy về người đại diện theo pháp luật hay không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

  3. Phân tích những điều kiện cơ bản để thành lập và hoạt động của một doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân tích có liên hệ với tình huống cụ thể này.

  4. Doanh nghiệp A (tương ứng với mỗi loại hình cụ thể) phải thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động của chi nhánh với Hồ sơ và các thủ tục cụ thể tại đâu? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình.

  5. Nêu những điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc phân tích có liên hệ với tình huống cụ thể này.

  6. Hãy nêu những quy định cơ bản của Luật Doanh nghiệp 2020 về đặc điểm, chế độ thành lập và cơ cấu tổ chức quản lý của Doanh nghiệp A (tương ứng với mỗi loại hình cụ thể).

  7. Để bổ sung và được thực sự hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, cần phải thỏa mãn những điều kiện và thực hiện những thủ tục pháp lý như thế nào trong nội bộ Doanh nghiệp A cũng như với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  8. Hãy nêu cách xử lý đối với trường hợp Doanh nghiệp A hoạt động môi giới bất động sản nhưng không có cá nhân nào có Chứng chỉ môi giới bất động sản. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

  9. Doanh nghiệp A có được hưởng hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không và nếu được hưởng thì đó là những hỗ trợ gì ? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

  10. Việc ông Trần Văn Tân, với tư cách Tổng Giám đốc tự ý ký vào hợp đồng hợp nhất Doanh nghiệp A với một doanh nghiệp khác có thể đưa ra Tòa án nhân dân được hay không? Đơn khởi kiện phải đưa đến Tòa án cụ thể nào? Giải thích rõ vì sao.

           

  Đề tài số 5

  THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

  Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bảo Tín, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trụ sở chính tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Công ty Bảo Tín) có 8 cổ đông với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước MT (Công ty MT) góp 40 tỷ đồng (40% VĐL), Công ty cổ phần KC (Công ty KC) góp 15 tỷ đồng (15% VĐL), Công ty TNHH hai thành viên trở lên ĐV (Công ty ĐV) góp 35 tỷ đồng (35% VĐL) và Nhóm 5 cổ đông khác sở hữu 10% vốn điều lệ còn lại. Công ty Bảo Tín chỉ có cổ phiếu phổ thông. Ban kiểm soát của công ty có 3 người do ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trưởng ban.

  Hội đồng quản trị của Công ty Bảo Tín có 9 thành viên. Trong số 3 người đại diện theo uỷ quyền của Công ty MT, ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và ông Phạm Xuân Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. 

  Điều lệ công ty quy định:

  1) Cuộc họp lần thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;

  2) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ban Kiểm soát hoặc của nhóm 5 cổ đông khác;         

  3) Đối với mọi nội dung, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành;

  4) Tranh chấp giữa các cổ đông và giữa các cổ đông với công ty trước hết phải được giải quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông và những nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ quy định trong Điều lệ công ty.

  Đã qua 72 ngày, kể từ ngày nhóm 5 cổ đông khác có văn bản yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông do phản đối với một số quyết định của Hội đồng quản trị vượt quá thẩm quyền được giao nhưng Đại hội đồng cổ đông vẫn không được triệu tập.

  Tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là 110 tỷ đồng. Ngày 12/6/2020, Ban Kiểm soát phát hiện, dù chưa được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Minh đã ký hợp đồng số 65/HĐKT-2020 mua hàng trị giá 1,5 tỷ đồng với Công ty TNHH Xuân Thủy do ông Thủy (là đại diện theo ủy quyền của Công ty KC) làm chủ. Công ty Bảo Tín đã nhận hàng nhưng chưa chuyển tiền.

  Ngày 24/8/2020, Hội đồng thành viên Công ty MT ra Nghị quyết: (i) Cách chức Tổng Giám đốc Công ty Bảo Tín của ông Nguyễn Văn Minh; (ii) Cử bà Phạm Thị Lan thay thế vị trí người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Minh và bổ nhiệm bà Phạm Thị Lan là Tổng Giám đốc, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bảo Tín.

              Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Bảo Tín ra Nghị quyết: (i) Giảm vốn điều lệ còn 90 tỷ đồng; (ii) Bổ sung ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản.

   

  NHỮNG VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

  1. Hãy nêu các văn bản pháp luật chủ yếu và những nguyên tắc áp dụng các văn bản trong việc thành lập và tổ chức quản lý hoạt động của Công ty Bảo Tín. 

  2. Điều lệ công ty có thể quy định những nội dung như trong tình huống đã nêu hay không? Vì sao?  

  3. Hãy nêu khái quát chức năng, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc, Tổng giám đốc của Công ty Bảo Tín.

  4. Mô hình quản lý hoạt động Công ty Bảo Tín hiện hành là mô hình nào? Công ty có thể chuyển đổi mô hình quản lý hoạt động khác hay không? Hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề này với tư cách là chuyên gia tư vấn của Công ty Bảo Tín.

  5. Cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông sẽ do ai triệu tập với những điều kiện như thế nào để tiến hành cuộc họp này? Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  phải thực hiện những công việc gì?   

  6. Việc ký kết Hợp đồng số 65/HĐKT-2020 phải tuân theo quy định gì về thủ tục trong nội bộ Công ty Bảo Tín? Vì sao?   

  7. Nêu ý kiến về cách xử lý Hợp đồng số 65/HĐKT-2020. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình.   

  8. Hãy bình luận đúng/sai về Nghị quyết ngày 24/10/2020 của Hội đồng thành viên Công ty MT. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình.

  9. Để giảm vốn điều lệ, Công ty Bảo Tín phải thực hiện những thủ tục pháp lý như thế nào tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền?     

  10.  Để bổ sung và thực sự hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, Công ty Bảo Tín cần phải thỏa mãn những điều kiện gì và thực hiện những thủ tục pháp lý như thế nào tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

   
  908 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenvanhungdaita vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận