TOEIC 700 có đủ điều kiện về ngoại ngữ để đăng ký học Tiến sĩ không?

Chủ đề   RSS   
 • #583200 29/04/2022

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 5030
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 80 lần


  TOEIC 700 có đủ điều kiện về ngoại ngữ để đăng ký học Tiến sĩ không?

  Quy định về tuyển sinh và đào tào trình độ tiến sĩ được quy định trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT.

  Đối tượng và điều kiện dự tuyển được quy định tại Điều 7 Quy chế này, cụ thể:

  - Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

  + Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

  + Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

  + Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

  + Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

  - Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

  + Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

  + Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

  + Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

  Theo Phụ lục II, ở STT 1 có quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với ngôn ngữ Tiếng Anh như sau:

  + TOEFL iBT: Từ 46 trở lên

  + IELTS : Từ 5.5 trở lên

  + Cambridge Assessment English:

  B2 First/B2 Business

  Vantage/Linguaskill

  Thang điểm: từ 160 trở lên

  Như vậy, đối với ngoại ngữ là Tiếng Anh thì chỉ chấp nhận những chứng chỉ với trình độ/thang điểm nêu trên và không có chứng chỉ TOEIC. Cho nên có chứng chỉ TOEIC 700 điểm sẽ không đảm bảo yêu cầu trên. Người dự tuyển với ngôn ngữ là Tiếng Anh thì phải có những chứng chỉ nêu trên.

   

   
  277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận