Toàn bộ quy định về thời hiệu khởi kiện trong Dân sự, Hành chính, Thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #519158 28/05/2019

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Toàn bộ quy định về thời hiệu khởi kiện trong Dân sự, Hành chính, Thương mại

  Để bảo vê quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức pháp luật sẽ điều chỉnh những quan hệ xã hội mà lợi ích và quyền bị xâm hại. Tuy nhiên, việc bảo vệ này tuân thủ quy định về thời hiệu cụ thể với từng vấn đề. Shin sẽ liệt kê dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

  Thời hiệu khởi kiện trong Dân sự:

  là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện

  Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

  03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

   khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

  03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

  Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản

  - 30 năm đối với bất động sản,

  - 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế

  Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác 

  10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

  Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại

  03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.


  Chú ý 04 trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện:

  1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

  2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

  4. Trường hợp khác do luật quy định.

  Đối với các tranh chấp Thương mại:

  Thời hiệu khởi kiện áp dụng là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng. ( điểm e khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại 2005)

  Đối với các vụ án Hành chính:

  Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

  - 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  - 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

  - Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

  Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

  - 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

  - 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

  Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

  Luật Thương mại 2005

  Luật tố tụng hành chính 2015

  Bộ luật Dân sự 2015

   
  18774 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  nhanthanhtran (13/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận