Toàn bộ chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604632 10/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2001)
  Số điểm: 65406
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1710 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Toàn bộ chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh năm 2023

  Phụ cấp là một khoản tiền hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức cho thực hiện công việc. Thời gian vừa qua đã có quy định về việc điều chỉnh phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã. Vậy có những phụ cấp nào được điều chỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã?
   
  toan-bo-che-do-phu-cap-cua-can-bo-cong-chuc-cap-xa-duoc-dieu-chinh-nam2023
   
  1. Cán bộ, công chức cấp xã gồm những đối tượng nào?
   
  Căn cứ Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định chức vụ, chức danh đối với cán bộ, công chức thuộc cấp xã hiện nay như sau:
   
  - Cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức 2008 có các chức vụ sau đây:
   
  + Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
   
  + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
   
  + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
   
  + Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
   
  + Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
   
  + Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
   
  + Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
   
  + Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
   
  - Công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có các chức danh sau đây:
   
  + Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;
   
  + Văn phòng - thống kê;
   
  + Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
   
  + Tài chính - kế toán;
   
  + Tư pháp - hộ tịch;
   
  + Văn hóa - xã hội.
   
  2. Phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức cấp xã
   
  Phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức cấp xã được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 33/2023/NĐ-CP được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
   
  Cụ thể, Thông tư 04/2005/TT-BNV (Bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV), phụ cấp thâm niên vượt khung của đối tượng này là 5% mức lương của bậc lương cuối cùng, từ năm sau đó trở đi, mỗi năm được tính hưởng thêm 1% với các đối tượng:
   
  Có 03 năm xếp lương ở bậc cuối cùng từ A0 - A3, hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm và không bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.
   
  Đã có hai năm xếp lương ở bậc lương cuối cùng của B và C, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ…
   
  3. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã của cán bộ, công chức cấp xã
   
  Căn cứ Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 33/2023/NĐ-CP được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau:
   
  Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng X mức phụ cấp lãnh đạo.
   
  - Mức phụ cấp của Bí thư Đảng ủy: 0,30 x 1.8 triệu = 540.000 đồng.
   
  - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND: 0,25 X 1.8 triệu đồng = 450.000 đồng.
   
  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND: 0,20 X 1.8 triệu đồng = 360.000 đồng.
   
  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15 X 1.8 triệu đồng = 270.000 đồng.
   
  4. Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã
   
  Theo Điều 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã được quy định như sau:
   
  - Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1).
   
  - Cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.
   
  - Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, UBND cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.
   
  - Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.
   
  Ngoài ra, cán bộ, công chức cấp xã còn được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo chế độ BHXH, BHYT đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH và BHYT.
   
  1895 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận