Toà nhà đã xây, muốn lắp thêm thang máy phải đáp ứng những yêu cầu an toàn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609863 22/03/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Toà nhà đã xây, muốn lắp thêm thang máy phải đáp ứng những yêu cầu an toàn nào?

  Nếu trước đây xây toà nhà không có ý định lắp thang máy, sau khi đưa vào sử dụng đến nay muốn lắp thêm thì người chủ sẽ phải đáp ứng những yêu cầu an toàn nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-21:2020?

  Toà nhà đã xây muốn lắp thêm thang máy có được không?

  Tại Mục 3.1 TCVN 6396-21:2020 quy định:

  Tòa nhà đang sử dụng (existing building) là tòa nhà đã được sử dụng trước khi có dự kiến lắp thang máy.

  CHÚ THÍCH: Tòa nhà với kết cấu bên trong được làm mới hoàn toàn được xem xét như tòa nhà mới.

  Tại Mục 1 TCVN 6396-21:2020 quy định về phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn:

  - Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn liên quan đến thang máy mới chở người, chở người và hàng, được lắp cố định trong các tòa nhà đang sử dụng mà tại đó một số yêu cầu trong TCVN 6396-20 (EN 81-20) không thể đáp ứng được do các hạn chế của tòa nhà.

  - Tiêu chuẩn này đề cập đến các hạn chế và quy định các yêu cầu đối với giải pháp thay thế. Tiêu chuẩn phải được xem xét và áp dụng cùng với TCVN 6396-20 (EN 81-20).

  - Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

  + Cấu tạo và lắp đặt một hoặc nhiều thang máy mới trong các tòa nhà đang sử dụng, bao gồm cả khi có giếng thang và phòng máy mới;

  + Thay thế một hoặc nhiều thang máy đang sử dụng bằng thang máy mới trong giếng thang hoặc phòng máy đang sử dụng.

  - Tiêu chuẩn không áp dụng đối với:

  + Thay thế hoặc sửa chữa một số bộ phận của thang máy đã được lắp đặt;

  + Các ứng dụng khác ngoài phạm vi của TCVN 6396-20 (EN 81-20).

  Như vậy, Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các tòa nhà đang sử dụng, tức là từ đầu xây nhà không có dự kiến lắp thang máy, sau khi đưa vào sử dụng thì muốn lắp thang máy mới hoặc đối với toà nhà đã có thang cũ nhưng muốn thay mới hoàn toàn thang máy đang sử dụng.

  Điều này đồng nghĩa với việc toà nhà đã xây vẫn có thể lắp thêm thang máy, tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện theo quy định pháp luật.

  Các yêu cầu an toàn trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-21:2020

  Các yêu cầu chung

  Thang máy thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này phải phù hợp với các yêu cầu an toàn liên quan và/hoặc các biện pháp bảo vệ tại các điều sau đây nếu một hay nhiều yêu cầu trong TCVN 6396-20 (EN 81-20) không thể đáp ứng. Ngoài ra, thang máy phải được thiết kế theo các nguyên tắc trong ISO 12100 đối với các mối nguy hiểm, mặc dù chúng không được đề cập đến trong tiêu chuẩn này.

  Ngoài các yêu cầu chung, thang máy phải đáp ứng các yêu cầu riêng về:

  - Vách giếng thang có đục lỗ

  - Khoảng cách thông thủy giữa cabin và đối trọng hoặc khối lượng cân bằng

  - Đối trọng hoặc khối lượng cân bằng ở giếng tách biệt, trong đó có:

  + Yêu cầu chung

  + Yêu cầu đối với giếng dành cho đối trọng hoặc khối lượng cân bằng

  + Dẫn hướng đối trọng hoặc khối lượng cân bằng

  - Giảm kích thước thông thủy đỉnh giếng, trong đó có:

  + Yêu cầu chung

  + Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn trong phần đỉnh giếng gồm: cách bố trí chốt chặn di động, bộ giảm chấn chốt chặn di động, hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt, kích thước thông thuỷ, vận hành, giám sát bằng điện.

  + Hệ thống an toàn

  + Tín hiệu bằng âm thanh và/hoặc tín hiệu nhìn thấy được

  + Bảo vệ nhóm thang máy

  - Lan can trên nóc cabin

  - Giảm kích thước thông thủy hố thang, bao gồm:

  + Yêu cầu chung

  + Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn trong hố thang gồm: chốt chặn di động, hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt, kích thước thông thủy, vận hành, giám sát bằng điện.

  + Hệ thống an toàn

  + Tín hiệu bằng âm thanh và/hoặc tín hiệu nhìn thấy được

  + Vách ngăn ở phần đáy hố thang

  + Lối xuống hố thang an toàn

  - Tấm chắn chân cửa cabin

  - Chiều cao buồng máy

  - Chiều cao cửa buồng máy

  - Kích thước cửa sập vào buồng máy và buồng puly

  - Chiều cao cửa tầng

  - Kiểm tra xác nhận các yêu cầu an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ

  - Thử nghiệm trước khi đưa thang máy vào sử dụng

  - Tài liệu tuân thủ kỹ thuật

  - Thông tin sử dụng gồm hướng dẫn và các thông báo, cảnh báo

  Cụ thể các quy định và số liệu, người đọc có thể theo dõi tại TCVN 6396-21:2020 yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - thang máy chở người và hàng - Phần 21: Thang máy mới chở người và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng.

   
  148 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận