Tòa án được kiến nghị bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp ?

Chủ đề   RSS   
 • #430307 09/07/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Tòa án được kiến nghị bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp ?

  Để Tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hành chính đúng pháp luật, luật tố tụng hành chính năm 2015 đã quy định thẩm quyền của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án hành chính như: Xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và hành vi hành chính.

  Theo đó, tại Điều 6 Luật tố tụng hành chính năm 2015 đã quy định cụ thể việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính của Tòa án như sau:

  Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Tòa án có quyền xem xét về tính hợp pháp của văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại văn bản hành chính, hành vi hành chính đó và trả lời kết quả cho Tòa án theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Đặc biệt, Tòa án có quyền kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện văn bản đó có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án. 

  Đây là một điểm mới được bổ sung trong Luật tố tụng hành chính năm 2015, một nguyên tắc nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ án hành chính được đúng đắn, kịp thời của Tòa án.

   

  Cập nhật bởi eyestorm ngày 09/07/2016 05:11:36 CH

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  6653 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận