Tổ chức tín dụng có được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #583271 30/04/2022

  Tổ chức tín dụng có được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 về giải thích từ ngữ như sau:

  1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

  Và căn cứ Điều 6 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng như sau:

  1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

  3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

  4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.

  6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  Như vậy, tất các các loại tổ chức của tổ chức tín dụng chỉ được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã mà không được thành lập, tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân theo như căn cứ điều luật trên.

  Trân trọng!

   
  469 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583526   30/04/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1244)
  Số điểm: 9162
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Tổ chức tín dụng có được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân không?

  Cảm ơn thông tin bạn chia sẻ. Tổ chức tín dụng chỉ được thành lập, hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Mình cho rằng sở dĩ doanh nghiệp tư nhân không được hoạt động lĩnh vực này một phần là do quy mô của doanh nghiệp tư nhân nhỏ khó đảm bảo về vốn. Ngoài ra, đây là lĩnh vực mang tính rủi ro cao mà chủ doanh nghiệp tư nhân lại chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản nên để loại hình DNTN hoạt động lĩnh vực này thì không an toàn.

   
  Báo quản trị |  
 • #584505   29/05/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính nghề nghiệp của tổ chức tín dụng. Ngoài ra, đối với tổ chức tín dụng kinh doanh đa năng tổng hợp ngoài các hoạt động nghiệp vụ truyền thống còn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh không truyền thống khác như kinh doanh chứng khoán, lĩnh vực bảo hiểm,..... ở nước ta. Chính vì vậy mà nước ta cũng có những quy định hạn chế nhất định đối với các tổ chức tín dụng và một trong số đó là không được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân.

   
  Báo quản trị |