Tổ chức tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, công chức cuối năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #605750 28/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổ chức tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, công chức cuối năm 2023

  Ngày 26/9/2023 Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL năm 2023 ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 2012.
   
  Theo đó, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 2012 Bộ VHTTDL đề ra một số nhiệm vụ như sau:
   
  to-chuc-tap-huan-phong-chong-tac-hai-thuoc-la
   
  (1) Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình
   
  - Nội dung: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTHTL gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
   
  - Đối tượng, phạm vi: Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, người dân trong cộng đồng.
   
  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
   
  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.
   
  - Sản phẩm: Dự kiến 15 phóng sự về PCTHTL được xây dựng và phát sóng trên truyền hình (kênh VOVTV).
   
  - Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023).
   
  (2) Tập huấn PCTHTL cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn
   
  Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về PCTHTL cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn.
   
  - Nội dung: Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nội dung về PCTHTL cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.
   
  - Đối tượng, phạm vi: Cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.
   
  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố thực hiện.
   
  - Kết quả dự kiến: 03 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 600 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).
   
  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.
   
  - Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023).
   
  (3) Tổ chức tập huấn PCTHTL cho công chức ngành VHTTDL 
   
  Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động PCTHTL
   
  - Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật PCTH thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
   
  - Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện và công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn.
   
  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện.
   
  - Kết quả dự kiến: 02 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 400 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).
   
  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.
   
  - Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023).
   
  (4) Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTH thuốc lá 
   
  - Nội dung: Tổ chức giám sát việc thực hiện quy định cấm quảng cáo thuốc lá, việc thực hiện quy định hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu điện ảnh.
   
  - Đối tượng, phạm vi: Các điểm bán thuốc lá, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh.
   
  - Phương thức thực hiện: Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bằng nguồn kinh phí đối ứng.
   
  - Kết quả dự kiến: 02 Đợt kiểm tra về việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá (khoảng 12 đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá).
   
  - Thời gian: Quý IV.
   
  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023.
   
  (5) Biểu diễn các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm PCTHTL
   
  Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá
   
  - Nội dung: Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật đối với 6 tiểu phẩm đạt giải nhất, nhì, ba từ Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, giao lưu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá lưu động tại các địa điểm công cộng. Chương trình được biểu diễn tại địa bàn Hà Nội.
   
  - Đối tượng, phạm vi: Người dân tại địa phương.
   
  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
   
  - Kết quả dự kiến: 01 buổi biểu diễn nghệ thuật từ các tiểu phẩm đạt giải về phòng, chống tác hại thuốc lá.
   
  - Thời gian: Quý IV năm 2023.
   
  - Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL (theo Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023).
   
  Xem thêm Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
   
  130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận