Tổ chức nào được phép kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học

Chủ đề   RSS   
 • #508424 26/11/2018

  thiepoanh

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2018
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 930
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Tổ chức nào được phép kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học

  Mình cần thông tin cho một tổ chức NGO (phi chính phủ) làm dự án về giáo dục làm 1 khảo sát về tiếng việt và toán tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cái mình cần là có thông tư, quy định nào đề cập đến việc không cho phép các tổ chức NGO hoặc Quy định chung chung về kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục tại trường THCS. Mong mọi người hỗ trợ cho mình

   
  1317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508428   26/11/2018

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 136 lần


  Để được kiểm định chất lượng giáo dục thì tổ chức phải đáp ứng được điều kiện được quy định tại Điều 5 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về "Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục": 

  "Điều 5. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập hoặc cho phép thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Có đề án thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó đã xác định cụ thể đối tượng, phạm vi hoạt động và phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

  b) Có từ 3 kiểm định viên trở lên đứng tên đề nghị thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (đối với chủ thể đề nghị thành lập là tổ chức, cá nhân);

  c) Có ít nhất 10 kiểm định viên đạt tiêu chuẩn, phù hợp với đối tượng, phạm vi hoạt động quy định ở điểm a khoản 1 Điều này, cam kết sẽ làm việc toàn thời gian cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được thành lập;

  d) Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

  đ) Có dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ;

  e) Có bản thiết kế trang thông tin điện tử.

  2. Trong giai đoạn 2012-2015, thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước; trong giai đoạn sau năm 2015, cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

  3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

  b) Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

  c) Có trụ sở hoạt động ổn định và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2/người; mỗi kiểm định viên có một máy tính và bàn ghế làm việc;

  d) Có số vốn tối thiểu 2 tỷ đồng để triển khai các hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, được góp hoặc phân bổ bằng các nguồn hợp pháp;

  đ) Có quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

  e) Có quy chế chi tiêu nội bộ;

  g) Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục."

  Theo đó nếu tổ chức phi chính phủ không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì không được tổ chức kiểm định, đánh giá chất lương trong các cơ sở giáo dục và ngược lại.

   
  Báo quản trị |