Tổ chức lại cơ cấu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề   RSS   
 • #595670 22/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1825)
  Số điểm: 63715
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1359 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổ chức lại cơ cấu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 22/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Theo đó, tại Nghị định 105/2022/NĐ-CP tổ chức lại cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

  1. Vụ Kế hoạch.

  2. Vụ Tài chính.

  3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

  4. Vụ Hợp tác quốc tế.

  5. Vụ Pháp chế.

  6. Vụ Tổ chức cán bộ.

  7. Văn phòng Bộ.

  8. Thanh tra Bộ.

  9. Cục Trồng trọt.

  10. Cục Bảo vệ thực vật.

  11. Cục Chăn nuôi.

  12. Cục Thú y.

  13. Cục Quản lý xây dựng công trình.

  14. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

  15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

  16. Cục Thủy lợi.

  17. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

  18. Cục Lâm nghiệp.

  19. Cục Kiểm lâm.

  20. Cục Thuỷ sản.

  21. Cục Kiểm ngư.

  22. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

  23. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  24. Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

  25. Trung tâm Chuyển đổi so và Thống kê nông nghiệp.

  26. Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

  27. Báo Nông nghiệp Việt Nam.

  28. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Theo quy định cũ, tại Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ NNPTNT có 04 Tổng cục gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai. 

  Tuy nhiên, theo quy định mới, 04 Tổng cục được sắp xếp tổ chức lại thành 06 Cục chuyên ngành, bao gồm: Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp thành 02 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

  Ngoài ra, hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

  Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 21 là các tổ chức giúp Bộ trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 22 đến khoản 28 Điều 3 là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

  Nghị định Nghị định 105/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2023 và thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP.

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận