Tổ chức đại diện người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #589980 25/08/2022

  Tổ chức đại diện người lao động

  Mọi người cho em hỏi, trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì có bị phạt gì không ạ?

   
  295 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tcbamc.ho vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589995   25/08/2022

  tổ chức đại diện người lao động

  Cảm ơn câu hỏi của bạn! Công đoàn hay tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như lời bạn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, căn cứ theo Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định như sau:
   
  "Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn
  1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
  2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước."
   
  Do đó, trường hợp doanh nghiệp không có công đoàn thì sẽ không bị phạt.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huongquynhgl99@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/08/2022)
 • #590341   29/08/2022

  tổ chức đại diện người lao động

  Chào bạn, đối với vấn đề của bạn mình có một số ý kiến trao đổi như sau:

  Căn cứ khoan 1 Điều 170 Bộ luật Lao động 2019 quy định

  Điều 170. Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  1. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

  …”

  Đồng thời khoản 1 Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định

  Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

  1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

   …”

  Theo đó, công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của NLĐ. Vì vậy doanh nghiệp không có công đoàn sẽ không bị phạt bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2022)