Tính tiền lương làm thêm giờ từ tối thứ 7 đến sáng chủ nhật

Chủ đề   RSS   
 • #510537 20/12/2018

  Tính tiền lương làm thêm giờ từ tối thứ 7 đến sáng chủ nhật

  Liên quan đến vấn đề này thì hiện chưa có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên theo hướng dẫn tại công văn 3210/LĐTBXH-LĐTL, nếu như ca làm việc của người lao động kéo dài từ 22h hôm trước đến 6h sáng ngày lễ thì thời gian từ 0h đến 6h sẽ được tính là làm thêm giờ vào ngày lễ. Trường hợp làm việc từ tối thứ 7 đến sáng chủ nhật (là ngày nghỉ hằng tuần) có thể áp dụng tương tự như vậy. Nghĩa là thời gian làm việc đã qua ngày chủ nhật sẽ được tính là làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. 
   
   
  1724 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận