Tính tiền lương làm thêm giờ có bao gồm phụ cấp không?

Chủ đề   RSS   
 • #502368 15/09/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Tính tiền lương làm thêm giờ có bao gồm phụ cấp không?

  Câu hỏi: Tính tiền lương làm thêm giờ có bao gồm phụ cấp không?

  Câu trả lời: 

  Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (có một số nội dung được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH) có quy định:

  "Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

  Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ

  =

  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

  x

  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

  x

  Số giờ làm thêm

  Trong đó, a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm)".

  Như vậy, theo quy định trên thì việc tính tiền lương làm thêm giờ được tính trên tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. Mà theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Thông tư này hì tiền lương thực trả cho người lao động được xác định trên cơ sở HĐLĐ, bao gồm mức lương theo công việc hoặc theo chức danh trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng cộng với phụ cấp lương (nếu có). Vậy tiền lương làm thêm giờ của người lao động bao gồm cả mức lương theo công việc hoặc theo chức danh (lương chính) cộng với phụ cấp (nếu có).

   

   
  4313 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận