Tính tiền lương làm thêm

Chủ đề   RSS   
 • #534851 10/12/2019

  Tính tiền lương làm thêm

  Một người lao động làm vieejv tại một cong ty có tiền lương được quy định như sau:

  Mức lương:4,480.000 đồng/tháng

  Phụ cấp:

  Đi lại:120,000 Đồng/tháng

  Nhà ở: 400,000Đồng/ tháng

  Theo điều 14 Thông tư 47/2015 có quy định:a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

  Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.

  Vây khi tính tiền lương làm thêm thì tiền lương giờ thực trả là4,480.000/26*8 

  Còn khi tính tiền lương nghỉ hằng năm thì ta lấy 5.000.000/26 ngày phải không mọi người?

  Căn cứ khoan9 Điều 1 nghị định 148/2018 sửa đổi khoản 2điều 26 NDD05/2015

  2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.” Mà tiền lương theo hợp đồng bao gồm mức lương và phụ cấp nữa.

  Mong nhận được lời giải đáp của mọi người.

   
  749 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandinhlang vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận