Tính thời gian làm việc là 240h/ tháng (tương đương 30 ngày/8h/tháng) có đúng không?

Chủ đề   RSS   
 • #506216 31/10/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1599)
  Số điểm: 10809
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 223 lần


  Tính thời gian làm việc là 240h/ tháng (tương đương 30 ngày/8h/tháng) có đúng không?

  Về mặt quy định, thời gian làm việc bình thường trong 1 ngày tối đa là 8 giờ, và không quá 48h/tuần (không quá 48h/7 ngày). Mặt khác mỗi tháng phải có ít nhất 4 ngày nghỉ (hoặc mỗi tuần phải có 1 ngày nghỉ)
   
  Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012
   
  "Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
   
  Điều 110. Nghỉ hằng tuần
  1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày."
   
  Theo đó, tối đa 1 tháng chỉ có thể có 27 ngày làm việc (với tháng 31 ngày). Như vậy, thời gian làm việc bình thường tối đa trong 1 tháng chỉ là 216 giờ, không phải 240 giờ.
   
  Nếu như công ty tính lương theo 240 giờ thì số giờ làm việc bình thường đã vượt mức quy định (tức là đã trái luật).
   
  1663 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận