Tình huống Luật Đất đai?

Chủ đề   RSS   
 • #566404 09/01/2021

  Tình huống Luật Đất đai?

  Ông Nguyễn Văn B kết hôn với  bà Nguyễn Thị M và có 01 đứa con chung sinh ngày 01/5/2003 tên là Nguyễn Văn N.
   
  Ngày 08/8/201 ông B và bà M thuận tình ly hôn và được Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh công nhận thuận tình ly hôn bằng quyết định số 59/2016/QĐST-HNGĐ công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Trong quyết định số 59 nói " quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Ba và bà M; công nhận sự thỏa thuận về con chung thì bà M được quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung và ông B phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con Nguyễn Văn N mỗi tháng là 6 triệu đồng kề từ ngày 8/2016 đến khi con trưởng thành đủ 18.ông Nguyễn Văn B có  quyền thăm non con chung không ai được cản trở. Kể từ ngày bà M có đơn yêu cầu thi hành án nếu anh B không thi hành án được về số tiền cấp dưỡng nuôi con thì hành tháng ông B còn phải chịu lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án. Về tài sản  chung thì ông B và bà M không yêu cầu tòa giải quyết".
   
  Sau khi ly hôn với bà M thì ông B kết hôn với bà Nguyễn Thị H và tạo lập được 01 thửa đất ( gọi là thửa đất số 01 tại phường X.
   
  Ngày 05/6/2019 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ra quyết định thi hành theo yêu cầu  số 345/QĐ-CCTHADS quyết định thi hành án với ông Nguyễn Văn B tổng số tiền là 228 triệu đồng.
   
  Ngày 06/6/2019 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh có công văn số 351/CV -CCTHADS gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh và phường X với nội dung" Chưa giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp và các yêu cầu khác(nếu có) đối với quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sở dụng của ông B tại phường X đối với thửa đất số 01.
   
  Ngày 12/3/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh có Công văn số 162/CV-CCTHADS gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh với nôi dung là tạm dừng các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất khi có yêu cầu ( trong đó có trường hợp ông Nguyễn Văn B).
   
  Tuy nhiên đến ngày 08/12/2020, vợ chồng ông Nguyễn Văn B và vợ là bà Nguyễn Thị H đã chuyển nhượng thửa đất số 01 cho ông Nguyễn Văn A. Hiện nay ông Nguyễn Văn A đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất số 01 tại phường X.
   
  Ngày 30/12/2020, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh có Thông báo số 1737/TB-CCTHADS gửi cho bà Nguyễn Thị M với nội dung là " trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được TB này  bà M có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch giữa vợ chồng ông B bà H với ông A là vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch nói trên. Việc xử lý tải sản trên được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền"
   
  Vậy cho em hỏi: 1.Bà Nguyễn Thị M có quyền yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông A để cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản của ông B hay không?
   
  2. Việc Văn phòng đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giao dịch chuyển nhượng thửa đất số 01 giữa vợ chồng ông B và bà H với ông A có chịu trách nhiệm gì không khi Chi cục Thi hành án dân sự đã có 02 Công văn gửi sang đề nghị tạm dừng nhưng vẫn thực hiện?
   
  941 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranduchuan1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận