Tinh giản 03 cơ quan trực thuộc BGDĐT

Chủ đề   RSS   
 • #592814 27/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tinh giản 03 cơ quan trực thuộc BGDĐT

  Đây là nội dung tại Nghị định 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BGDĐT.
   
  Cụ thể, một trong những nội dung trọng tâm của Nghị định lần này là cắt giảm 03 cơ quan và đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
   
  tinh-gian-03-co-quan-truc-thuoc-bo-giao-duc-dao-tao
   
  (1) Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu
   
  BGDĐT được quyền quy định tiêu chuẩn về nội dung, hình thức và cách thức theo cơ sở đã thẩm định theo đó bao gồm 04 đối tượng sau:
   
  - Quy định tiêu chuẩn và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.
   
  - Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
   
  - Quy định về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên.
   
  - Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
   
  (2) Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
   
  Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.
   
  Quy định tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng sư phạm.
   
  Ban hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; xây dựng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.
   
  Ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo, của cơ sở giáo dục.
   
  Trình Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
   
  Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đối với nhà giáo; quản lý, hướng dẫn thực hiện các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
   
  (3) Về quản lý người học
   
  Trình Chính phủ quy định chính sách đối với người học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên;
   
  Quy định hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; quy định về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; khen thưởng và kỷ luật đối với người học.
   
  Cơ cấu tổ chức của BGDĐT
   
  (1) Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước
   
  Bao gồm: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Văn phòng, Thanh tra, Cục Quản lý chất lượng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Công nghệ thông tin, Cục Hợp tác quốc tế.
   
  (2) Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước
   
  bao gồm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục.
   
  (so với hiện hành Bộ Giáo dục và đào tạo đã cắt giảm Cục Cơ sở vật chất, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, Học viện Quản lý giáo dục).
   
  Xem thêm Nghị định 86/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 thay thế Nghị định 69/2017/NĐ-CP.
   
  177 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592980   30/10/2022

  Tinh giản 03 cơ quan trực thuộc BGDĐT

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo Nghị định 86/2022/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập sau:
   
  - Vụ Thi đua - Khen thưởng.
   
  - Cục Cơ sở vật chất.
   
  - Học viện Quản lý giáo dục.
   
  - Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
   
  Bổ sung một cơ quan là:;
   
  - Vụ Cơ sở vật chất.
   
  Cục Cơ sở vật chất tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Cơ sở vật chất.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2022)