Tin vui: Nhiều viên chức giáo viên từ mầm non đến THCS được tăng lương từ 20/3/2021

Chủ đề   RSS   
 • #567617 03/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Tin vui: Nhiều viên chức giáo viên từ mầm non đến THCS được tăng lương từ 20/3/2021

  Viên chức giáo viên được tăng lương

  Viên chức giáo viên được tăng lương - Minh họa

  Ngày 2/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 4 văn bản: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập. Hầu hết các đối tượng viên chức là giáo viên đều được nâng hệ số lương.

  Nổi bật trong các văn bản này là thay đổi trong cách xếp lương cho giáo viên công lập các cấp học, cụ thể như sau:

  1. Bậc mầm non:

  Quy định hiện nay: (Điều 9 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV)

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

  Quy định mới: (Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT)

  - Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

  - Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

  Cũng theo quy định của Thông tư 01, giáo viên mầm non ở các hạng chức danh nghề nghiệp IV, III, II theo quy định hiện hành nếu đủ tiêu chuẩn hoặc trúng tuyển kỳ thi xét nâng hạng theo quy định mới sẽ được xếp lần lượt vào các hạng III, II, I theo quy định mới.

  2. Bậc tiểu học

  Quy định hiện nay: (Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV)

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

  Quy định mới: (Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

  - Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

  - Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

  Cũng theo quy định của Thông tư 02, giáo viên tiểu học ở các hạng chức danh nghề nghiệp IV, III, II theo quy định hiện hành nếu đủ tiêu chuẩn hoặc trúng tuyển kỳ thi xét nâng hạng theo quy định mới sẽ được xếp lần lượt vào các hạng III, II, I theo quy định mới.

  3. Bậc trung học cơ sở:

  Quy định hiện nay: (Điều 9 Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV)

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số  lương 6,38);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).

  Quy định mới: (Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

  - Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lượng của viên chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lượng của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

  - Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

  Như vậy các hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III của giáo viên trung học cơ sở đã lần lượt được áp dụng hệ số lương cao hơn 1 bậc so với quy định hiện hành.

  4. Bậc trung học phổ thông:

  Quy định hiện nay: (Điều 9 Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV)

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);

  - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

  Quy định mới: (Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT)

  - Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lượng của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lượng 6,38;

  - Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lượng của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

  Như vậy, không có thay đổi về hệ số lương của giáo viên trung học phổ thông.

  Xem hướng dẫn cách xếp lương mới TẠI ĐÂY

  Cả 4 Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ 20/3/2021.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 03/02/2021 05:20:20 CH
   
  1700 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận