Tìm hiểu về doanh nghiệp công nghệ cao

Chủ đề   RSS   
 • #514557 27/02/2019

  Tìm hiểu về doanh nghiệp công nghệ cao

  Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây: 

  - Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

  - Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành; 

  - Tiêu chí khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

  Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này còn được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.

  Căn cứ pháp lý: Luật công nghệ cao 2008Quyết định 19/2015/QĐ-TTg; Luật đầu tư 2014

   
  984 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận