Tìm hiểu về “di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp” theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #506196 30/10/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Tìm hiểu về “di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp” theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP

  Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP:

  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;”

  Theo đó tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

  “1. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.”

  Như vậy, theo quy định trên thì người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp được hiểu như sau:

  Ví dụ: doanh nghiệp A là công ty ở Singapore, có hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức là chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện/Hợp đồng hợp tác kinh doanh…). Trong năm 2019 công ty A này có giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kỹ thuật từ công ty mẹ ở Singapore qua chi nhánh tại Việt Nam để kiểm tra, giám sát nội bộ một vài tháng. Thì những người này được xem là di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp nước ngoài. Thuộc đối tượng không phải đóng BHXH theo pháp luật Việt Nam (với điều kiện đã được công ty mẹ ở Singapore tuyển dụng ít nhất 12 tháng).

   

   
  5136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận