Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức thể dục thể thao từ 01/02/2023

Chủ đề   RSS   
 • #595529 16/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70956
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1518 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức thể dục thể thao từ 01/02/2023

  Ngày 12/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

  Theo đó, quy định tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

  Huấn luyện viên chính (hạng II) lên Huấn luyện viên cao cấp (hạng I)

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL và có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm, cụ thể:

  - Viên chức trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) trực tiếp huấn luyện, đào tạo vận động viên đạt ít nhất một trong các thành tích như: Huy chương tại Đại hội Olympic; Huy chương tại Đại hội Paralympic; Huy chương vàng tại giải vô địch thế giới; Huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á; Huy chương vàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á; Huy chương vàng tại Đại hội Olympic trẻ.

  Huấn luyện viên (hạng III) lên Huấn luyện viên chính (hạng II)

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL và có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm, cụ thể:

  - Viên chức trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III) trực tiếp huấn luyện, đào tạo vận động viên đạt ít nhất một trong các thành tích: Huy chương tại Đại hội thể thao châu Á; Huy chương tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á; Huy chương vàng giải vô địch châu Á của các môn thể thao Olympic, Đại hội thể thao châu Á; Huy chương tại giải vô địch thế giới; Huy chương tại Đại hội Olympic trẻ.

  Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III)

  Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 3 Thông tư này và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên (hạng IV).

  Hồ sơ, hình thức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  Căn cứ vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan sử dụng viên chức đề nghị cơ quan quản lý viên chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

  - Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

  - Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ.

  - Nội dung xét thăng hạng: Thẩm định việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL.

  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng

  Căn cứ theo Điều 5 của Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL quy định căn cứ để xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng như sau:

  - Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.

  - Trường hợp có từ 02 người trở lên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

  1. Viên chức là nữ; 

  2. Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

  3. Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm); viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

  Trong trường hợp khác, nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét, quyết định sau khi trao đổi với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

  Xem chi tiết tại Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2023

   
  180 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận