Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cán bộ công chức

Chủ đề   RSS   
 • #508898 30/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cán bộ công chức

  Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 có quy định điều kiện cụ thể:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 
  ... 
  6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

  “Điều 24 


  1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: 

  a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

  b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; 

  c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

  d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. 

  3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau: 

  a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội; 

  b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

  Ngoài ra, có thể kiểm tra quy định tại Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP

   
  19199 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận