Tiêu chuẩn xét "Gia đình văn hoá" mới nhất 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611682 18/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (507)
  Số điểm: 8673
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 159 lần


  Tiêu chuẩn xét "Gia đình văn hoá" mới nhất 2024

  “Gia đình văn hoá” là một danh hiệu được Nhà nước xét tặng cho những gia đình hạnh phúc, hòa thuận, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân và đoàn kết với xóm giềng. Vậy năm 2024 tiêu chuẩn xét “Gia đình văn hoá” là gì?

  Tiêu chuẩn xét "Gia đình văn hoá" mới nhất 2024

  Theo Điều 6 Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu, trong đó khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP.

  Theo đó, khung tiêu chuẩn xét tặng “Gia đình văn hoá” mới nhất năm 2024 được quy định như sau:

  Tên tiêu chuẩn

  Khung tiêu chuẩn

  I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

  1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật

  2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định

  3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy

  4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường

  II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương

  1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương

  2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập

  3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú

  4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức

  5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng

  6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường

  III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng

  1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

  2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình

  3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới

  4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh

  5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/khung-tieu-chuan-gia-dinh-van-hoa.doc Phụ lục I Nghị định 86/2023/NĐ-CP.

  Trình tự, thủ tục xét tặng “Gia đình văn hoá” mới nhất

  Trình tự, thủ tục xét tặng “Gia đình văn hoá” được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 86/2023/NĐ-CP như sau:

  Bước 1: Tổ chức họp, lập danh sách

  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý.

  Bước 2: Tổng hợp danh lấy, lấy ý kiến

  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

  Bước 3: Lập hồ sơ

  Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

  Hồ sơ bao gồm:

  - Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/mau-so-1.doc);

  - Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến người dân (Mẫu số 02 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/mau-so-2.doc);

  - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/mau-so-3-gdvh.doc).

  Bước 4: Trao tặng danh hiệu

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 10 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/mau-so-10-gdvh.doc).

  Những trường hợp nào không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”?

  Theo Khoản 4 Điều 6 Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định nếu các thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

  - Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  - Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;

  - Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng;

  - Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

  Như vậy, để được xét tặng “Gia đình văn hoá” thì trước hết gia đình phải không thuộc các trường hợp không được xét tặng, đáp ứng khung tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục theo quy định.

   
  105 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận