Tiêu chuẩn trang bị, bố trí bình chữa cháy

Chủ đề   RSS   
 • #591424 25/09/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Tiêu chuẩn trang bị, bố trí bình chữa cháy

  Tại Tiểu mục 5.1 Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 ban hành kèm theo Quyết định 2726/QĐ-BKHCN năm 2009 quy định trang bị, bố trí bình chữa cháy như sau:

  5.1.1. Tất cả các khu vực, hạng mục trong nhà và công trình có nguy hiểm về cháy, nổ kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy.

  CHÚ THÍCH: Mức nguy hiểm cháy, nổ của nhà và công trình được quy định tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Phụ lục D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

  5.1.2. Các bình chữa cháy tự động được trang bị cho các khu vực có nguy hiểm cháy không thường xuyên có người hoặc có người không thể đi vào được. Bố trí bình chữa cháy tự động phù hợp với diện tích bảo vệ và chiều cao treo hoặc đặt của từng loại bình.

  5.1.3. Tính toán trang bị, bố trí bình chữa cháy trên cơ sở định mức trang bị bình chữa cháy và khoảng cách di chuyển lớn nhất từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ được quy định tại Bảng 2.

  Bảng 2 – Định mức trang bị bình chữa cháy và khoảng cách di chuyển lớn nhất từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ

  Mức nguy hiểm cháy

  Định mức trang bị

  Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe

  Đối với đám cháy chất rắn

  Đối với đám cháy chất lỏng

  Thấp

  1 bình/150 m2

  20 m

  15 m

  Trung bình

  1 bình/75 m2

  20 m

  15 m

  Cao

  1 bình/50 m2

  15 m

  15 m

  5.1.4. Bình chữa cháy trang bị theo quy định tại 5.1.1 có chất chữa cháy phù hợp với yêu cầu tại  Bảng 1 và có khối lượng hoặc thể tích tối thiểu (G) không nhỏ hơn quy định tại Bảng 3 đối với đám cháy chất rắn và Bảng 4 đối với đám cháy chất lỏng, chất khí.

  Bảng 3 – Khối lượng hoặc thể tích chất chữa cháy đối với đám cháy chất rắn

  Mức nguy hiểm cháy

  Khối lượng hoặc thể tích chất chữa cháy, G

  Bột, kg

  Dung dịch chất tạo bọt hoặc nước với chất phụ gia, lít

  Chất khí chữa cháy sạch, kg

  Thấp

  G ≥ 2

  G ≥ 6

  G ≥ 6

  Trung bình

  G ≥ 4

  G ≥ 10

  G ≥ 8

  Cao

  G ≥ 6

  -

  -

  Bảng 4 – Khối lượng hoặc thể tích chất chữa cháy đối với đám cháy chất lỏng, chất khí

  Mức nguy hiểm cháy

  Khối lượng hoặc thể tích chất chữa cháy, G

  Bột, kg

  Dung dịch chất tạo bọt hoặc nước với chất phụ gia, lít

  Chất khí chữa cháy sạch, kg

  Cacbon dioxit, kg

  Thấp

  G ≥ 4

  G ≥ 5

  G ≥ 4

  G ≥ 5

  Trung bình

  G ≥ 6

  G ≥ 9

  G ≥ 9

  -

  Cao

  G ≥ 15

  G ≥25

  -

  -

  5.1.5. Đối với khu vực có diện tích hẹp và dài hoặc khu vực có nhiều cấp sàn khác nhau, gần kề nhau thì việc trang bị bình chữa cháy vẫn phải đảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ không vượt quá quy định tại 5.1.3.

  5.1.6. Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt và đảm bảo theo quy định tại 5.1.3 và 5.1.4.

  5.1.7. Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình để trang bị thay thế khi cần thiết.

  5.1.8. Bình chữa cháy được bố trí ở vị trí thiết kế. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ.

  5.1.9. Bình chữa cháy phải đảm bảo tính năng và cấu tạo được quy định tại TCVN 7026 (ISO 7165); TCVN 7027 (ISO 11601).

  5.1.10. Ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này, việc lựa chọn, bố trí bình chữa cháy còn phải thực hiện theo quy định tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).

   
  4593 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuthienan134 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592045   30/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3243
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Tiêu chuẩn trang bị, bố trí bình chữa cháy

  Sau khi đã lựa chọn được trang thiết bị, bình chữa cháy thích hợp thì việc lắp đặt, bố trí bình chữa cháy sao cho đúng với tiêu chuẩn luôn là mối quan tâm của nhiều người. Tùy thuộc vào diện tích, mục đích sử dụng mà nên bố trí bình chữa cháy cho phù hợp. Bài viết của bạn cung cấp thông tin rất hữu ích. Cám ơn bài viết của tác giả.

   
  Báo quản trị |