Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên THPT mới theo đề xuất của Bộ GDĐT

Chủ đề   RSS   
 • #609072 06/03/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (590)
  Số điểm: 10369
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 216 lần
  SMod

  Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên THPT mới theo đề xuất của Bộ GDĐT

  Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đóng góp. Trong đó có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên THPT như sau.

  Xem và Tải về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/06/du-thao-thong-tu-xet-tieu-chuan-thang-hang-giao-vien.pdf

  (1) Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng II

  Theo Dự thảo Thông tư, để được xét thăng hạng lên chức danh giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14), giáo viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  - Về cơ sở: Cơ sở giáo dục nơi giáo viên công tác phải có nhu cầu bổ sung số lượng giáo viên hạng II theo cơ cấu chức danh đã được phê duyệt. 

  - Về tiêu chuẩn và điều kiện cá nhân bao gồm:

  + Giáo viên đã được bổ nhiệm chức danh giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15). 

  + Được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liên kế trước năm dự xét. 

  + Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt. 

  + Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật. 

  + Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT

  + Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điểm a,b,c,d,đ,e,h Khoản 4 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT

  + Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh giáo viên THPT hạng III (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT. Trường hợp giáo viên có thời gian công tác trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận, cần thực hiện theo quy định của Chính phủ. Có đóng BHXH bắt buộc thì thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

  (2) Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng I

  Cụ thể, tại Điều 10 Dự thảo Thông tư những tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên cần phải đáp ứng để được xem xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I (mã V.07.05.13) như sau:

  - Về cơ sở: Điều kiện tiên quyết là cơ sở giáo dục nơi giáo viên công tác phải có nhu cầu bổ sung số lượng giáo viên hạng I theo cơ cấu chức danh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Về tiêu chuẩn và điều kiện cá nhân: 

  + Giáo viên đã được bổ nhiệm chức danh giáo viên THPT hạng II (mã V.07.05.14).

  + Trong thời gian giữ chức danh giáo viên THPT hạng II và tương đương, giáo viên cần có 05 năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại xuất sắc. 

  + Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật. Đồng thời, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật.

  + Giáo viên cần đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT.

  + Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điểm a,b,c,d,đ,e,h, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được theo quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT trong thời gian giữ chức danh THPT hạng II và tương đương cũng được ghi nhận. 

  + Cuối cùng, giáo viên cần đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh THPT hạng II (bao gồm thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT.

  Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh giáo viên THPT như đã nêu trên, Dự thảo Thông tư còn đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và dự bị đại học. Các cá nhân, tổ chức và cơ quan có ý kiến đóng góp có thể gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 60 ngày kể từ ngày 05/03/2024 (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hoặc gửi email về hòm thư điện tử: dttrang@moet.gov.vn.

   
  3090 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (19/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận