Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ, chính sách khi luân chuyển công chức từ 1/12/2020

Chủ đề   RSS   
 • #564619 09/12/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ, chính sách khi luân chuyển công chức từ 1/12/2020

   luân chuyển công chức

   Ảnh minh họa: Luân chuyển công chức

  Hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ 1/12/2020. Theo đó, nhiều nội dung mới liên quan đến công chức có sự thay đổi (Xem thêm: TẠI ĐÂY)

  Bên cạnh đó Nghị định 138 quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện luân chuyên công chức lãnh đạo, quản lý mà văn bản trước đây chưa nêu. Căn cứ quy hoạch, nhu cầu công tác và năng lực của công chức, cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện gồm:

  - Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

  - Trong quy hoạch, có năng lực và triển vọng phát triển; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể của chức vụ luân chuyển đến.

  - Điều kiện về độ tuổi:

  + Còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển;

  + Riêng công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất một nhiệm kỳ.

  - Có đủ sức khoẻ công tác.

  Về đối tượng luân chuyển gồm:

  - Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức

  - Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan

  - Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương

  Thời gian luân chuyển:

  Thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm (36 tháng) đối với một lần luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Về bố trí công chức sau luân chuyển:

  Việc xem xét bố trí, phân công công chức sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm cá nhân của công chức được luân chuyển và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ.

  Về Chế độ, chính sách đối với công chức luân chuyển:

  - Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

  - Công chức luân chuyển đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  - Công chức luân chuyển được hưởng các chính sách về bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí và các chính sách khác (nếu có).

  - Công chức luân chuyển có thành tích đặc biệt xuất sắc (có sáng kiến, sản phẩm công tác cụ thể được cấp có thẩm quyền công nhận) được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật; được ưu tiên khi xem xét bố trí công tác sau luân chuyển.

   

   
  1508 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (10/12/2020) thienhuyendl (09/12/2020) ThanhLongLS (09/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận