Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Luật gia từ 05/6/2020

Chủ đề   RSS   
 • #548997 12/06/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Luật gia từ 05/6/2020

   

  Thủ tướng ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg về phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam ngày 05/6/2020.

  Theo đó, tiêu chuẩn hội viên Hội Luật gia được quy định như sau:

  - Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên, tán thành Điều lệ Hội đều có thể được gia nhập Hội.

  - Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hội.

  - Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.

  Thực hiện thu hồi Thẻ hội viên trong những trường hợp sau:

  - Hội viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội

  - Hội viên có quyết định cho ra khỏi Hội

  - Hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên

  Quyết định có hiệu lực từ 05/6/2020 thay thế Quyết định 1004/QĐ-BNV.

  Lưu ý, Hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã được kết nạp trước ngày Điều lệ này có hiệu lực mà không đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định thì vẫn là hội viên hội Luật gia Việt Nam, hoạt động theo quy định của Điều lệ này.

  Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm:

   
  5477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận