Tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #582714 08/04/2022

  Tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước?

  Theo Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước gồm có:

  (i) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

  (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

  (iii) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty;

  (iv) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác;

  (v) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác; và

  (vi) Tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Trong đó, các trường hợp không được trở thành Giám đốc doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

  - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

  Như vậy, để trở thành Giám đốc doanh nghiệp nhà nước Anh/Chị cần đảm những điều kiện nêu trên.

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582874   23/04/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (762)
  Số điểm: 6330
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 120 lần


  Tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước?

  Cảm ơn bài viết của bạn, mình bổ sung thêm về khái niệm doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:  Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (theo điêu 88 Luật doanh nghiệp 2020)

   
  Báo quản trị |  
 • #584503   29/05/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Doanh nghiệp nhà nước đã tồn tại từ lâu trong hệ thống nền kinh tế Việt Nam. Cùng với những biến đổi của nền kinh tế, chính trị, định hướng kinh tế của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên doanh nghiệp nhà nước là gì, cơ cấu tổ chức của nó như thế nào là vấn đề không phải ai cũng hiểu rõ. Đặc biệt là vị trí người quản lý trong doanh nghiệp cũng như tiêu chuẩn của người được ứng tuyển vị trí này như thế nào. Bài viết của bạn giúp mọi người nắm rõ được quy định liên quan đến những vấn đề này.

   
  Báo quản trị |