Tiêu chuẩn để có thể giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602670 19/05/2023

  Tiêu chuẩn để có thể giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ là gì?

  Hiện nay, các Trung tâm Anh ngữ rất xuất hiện ngày một nhiều do đó yêu cầu về giáo viên giảng dạy ngày càng lớn. Tuy nhiên, để có thể giảng dạy tại Trung tâm anh ngữ, giáo viên cần đáp ứng một số tiêu chí đặc thù.

  Tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy tại Trung tâm Anh ngữ là gì?

  Căn cứ theo Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn đối với người giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ như sau:

  - Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

  - Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
  b) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
   
  - Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
   
  - Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.
   
  - Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
   
  - Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  1. Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  2. Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  3. Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

  Nhiệm vụ, quyền hạn mà giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ phải đáp ứng là gì?

  Căn cứ theo Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có quy định như sau:

  - Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; lên lớp đầy đủ, đúng giờ; quản lý học viên trong các hoạt động do trung tâm tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm.
   
  - Thực hiện các quyết định của giám đốc; chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.
   
  - Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  - Được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ; được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; tích cực, chủ động tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  - Được trung tâm tạo Điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và tham gia quản lý trung tâm; được tham dự các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách.
   
  233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận