Tiêu chuẩn đào tạo và năng lực chuyên môn viên chức ngành tuyên truyền

Chủ đề   RSS   
 • #598917 22/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn đào tạo và năng lực chuyên môn viên chức ngành tuyên truyền

  Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  Theo đó, tiêu chuẩn đào tạo và năng lực chuyên môn viên chức ngành tuyên truyền văn hóa được quy định như sau:
   
  tieu-chuan-dao-tao-va-nang-luc-chuyen-mon-vien-chuc-nganh-tuyen-truyen
   
  (1) Tuyên truyền viên văn hóa chính - Mã số: V.10.10.34
   
  * Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
   
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.
   
  * Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
   
  - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tuyên truyền.
   
  - Nắm vững phương pháp tổ chức, hình thức hoạt động tuyên truyền.
   
  - Nắm vững lịch sử, văn hóa, xã hội trên địa bàn được phân công quản lý.
   
  - Có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; am hiểu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền.
   
  - Có năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.
   
  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.
   
  (2) Tuyên truyền viên văn hóa - Mã số: V.10.10.35
   
  *Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
   
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.
   
  * Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
   
  - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tuyên truyền.
   
  - Nắm được phương pháp tổ chức, hình thức hoạt động tuyên truyền.
   
  - Có hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội trên địa bàn được phân công quản lý.
   
  - Có kiến thức về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; có một trong các kỹ năng: Thuyết minh, thuyết trình, biểu diễn nhạc cụ, biểu diễn văn nghệ, hội họa, thiết kế, thi công cổ động trực quan hoặc các kỹ năng nghiệp vụ khác phù hợp với hình thức tuyên truyền.
   
  - Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
   
  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.
   
  (3) Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp - Mã số: V.10.10.36
   
  * Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
   
  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.
   
  * Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
   
  - Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tuyên truyền.
   
  - Có kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền và các bộ môn văn hóa nghệ thuật liên quan; có một trong các kỹ năng: Thuyết minh, thuyết trình, biểu diễn nhạc cụ, biểu diễn văn nghệ, hội họa, thiết kế, thi công cổ động trực quan hoặc các kỹ năng nghiệp vụ khác phù hợp với hình thức tuyên truyền.
   
  - Sử dụng được các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
   
  - Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Xem thêm Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 10/4/2023 và sửa đổi hoặc thay thế các văn bản có nội dung dẫn chiếu.
   
  193 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận