Tiêu chuẩn đào tạo chuyên môn chức danh y sĩ

Chủ đề   RSS   
 • #464496 15/08/2017

  thanhvan312
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 99 lần


  Tiêu chuẩn đào tạo chuyên môn chức danh y sĩ

  + Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của y sĩ
   
  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng y sĩ trung cấp như sau:
   
  - Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;
   
  - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
   
  - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
   
  + Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của y sĩ
   
  Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV có quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau: 
   
  - Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân;
   
  - Xác định các triệu chứng bệnh lý thông thường và yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;
   
  - Phát hiện, can thiệp và dự phòng các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;
   
  - Có kỹ năng tổ chức thực hiện và theo dõi các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe, quản lý bệnh nghề nghiệp;
   
  - Có kỹ năng tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế;
   
  - Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.
   
   
  1882 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận