Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với lĩnh vực công tác dân tộc từ ngày 29/04/2024

Chủ đề   RSS   
 • #610484 12/04/2024

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2668
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với lĩnh vực công tác dân tộc từ ngày 29/04/2024

  Thông tư 01/2024/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 29/04/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành.

  Trong đó, quy định các tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua như sau:

  1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

  Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 01/2024/TT-UBDT quy định về Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” như sau:

  - Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân của các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

  - Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

  - Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên (đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá, giỏi..) thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  - Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  - Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây:

  + Có thời gian mới tuyển dụng dưới 06 tháng.

  + Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này).

  + Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

  2. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc”

  Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-UBDT quy định về Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc” như sau:

  - Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của Ủy ban Dân tộc” là các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của các cụm, khối thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Các cụm, khối thi đua được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

  - Hoạt động của cụm, khối thi đua thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ.

  3. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 01/2024/TT-UBDT quy định về Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” như sau:

  - Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

  - Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với tập thể đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

  4. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

  Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-UBDT quy định về Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” như sau:

  - Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

  - Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với tập thể đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

  Theo đó, từ ngày 29/04/2024 tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với lĩnh vực công tác dân tộc được thực hiện theo quy định nêu trên..

   
  39 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận