Tiêu chuẩn của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #595742 25/12/2022

  Tiêu chuẩn của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam là gì?

  Theo quy định Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 897/QĐ-BNV năm 2022 quy định về hội viên, tiêu chuẩn Hội viên như sau:
   
  1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:
   
  a) Hội viên chính thức: công dân, tổ chức Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
   
  b) Hội viên liên kết:
   
  - Công dân, tổ chức Việt Nam chưa đủ điều kiện theo tiêu chuẩn hội viên chính thức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, quan tâm và có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, có thể được xem xét công nhận hội viên liên của Hiệp hội.
   
  - Các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực là thương binh và người khuyết tật trong doanh nghiệp theo quy định pháp luật có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ, được Hiệp hội xem xét công nhận là thành viên liên kết của Hiệp hội.
   
  c) Hội viên danh dự: công dân Việt Nam có uy tín, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và có nhiều đóng góp đối với hoạt động và sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ được Hiệp hội công nhận hoặc mời làm hội viên danh dự.
   
  2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức
   
  a) Hội viên tổ chức: Là các tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực là thương binh và người khuyết tật trong doanh nghiệp theo quy định pháp luật, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và tán thành Điều lệ Hiệp hội. Đại diện của hội viên tổ chức tham gia Hiệp hội phải là công dân Việt Nam có đủ thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ và tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội; trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó trước Hiệp hội và trước pháp luật. Khi thay đổi người đại diện, hội viên tổ chức phải thông báo bằng văn bản đến Ban Thường vụ chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi người đại diện của hội viên tổ chức.
   
  b) Hội viên cá nhân: công dân Việt Nam đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm: thương binh, người khuyết tật theo quy định pháp luật; các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực là thương binh và người khuyết trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và tán thành Điều lệ của Hiệp hội.
   
  206 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597664   29/01/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Tiêu chuẩn của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam là gì?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hữu ích trên. Hiện nay, sau những cuộc vận động kiên trì của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực nhân quyền, nhận thức rằng những chủ thể là những thương binh cũng như những người khuyết tật cũng là chủ thể bình đẳng của các quyền con người đang dần dần chiếm ưu thế trên thế giới. Có nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực là thương binh và người khuyết tật đến làm việc. Để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể này thì Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã ra đời.

   
  Báo quản trị |