Tiêu chuẩn của giảng viên đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ ngày 15/6/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602337 05/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn của giảng viên đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ ngày 15/6/2023

  Ngày 30/4/2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi bởi Nghị định 89/2021/NĐ-CP).
   
  Theo đó, quy định tiêu chuẩn của giảng viên tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/6/2023 được quy định như sau:
   
  tieu-chuan-cua-giang-vien-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-tu-ngay-15-6-2023
   
  (1) Tiêu chuẩn giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
   
  * Giảng viên cao cấp:
   
  - Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.
   
  - Có trình độ lý luận chính trị theo quy định.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.
   
  - Sử dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
   
  * Giảng viên chính:
   
  - Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.
   
  - Có trình độ lý luận chính trị theo quy định.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.
   
  - Sử dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
   
  * Giảng viên:
   
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.
   
  - Có trình độ lý luận chính trị theo quy định.
   
  - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.
   
  - Sử dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
   
  (2) Thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên
   
  - Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần.
   
  - Trong thời gian làm việc của giảng viên trong một năm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.
   
  - Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định thuộc nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên tương đương với một tiết giảng lý thuyết, thực hành trên lớp (hoặc giảng dạy từ xa), bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng.
   
  - Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được tính bằng giờ chuẩn giảng dạy, trong đó một tiết (45 phút) giảng bài, thảo luận trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy từ xa) được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy và được quy định cụ thể tại Điều 19 Thông tư này.
   
  - Khung định mức giờ chuẩn giảng dạy trong một năm:
   
  + Giảng viên tập sự: Tối đa 90 giờ chuẩn.
   
  + Giảng viên: 270 giờ chuẩn.
   
  + Giảng viên chính: 290 giờ chuẩn.
   
  + Giảng viên cao cấp: 310 giờ chuẩn.
   
  + Giờ chuẩn trực tiếp lên lớp của các chức danh giảng viên quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này chiếm tối thiểu 50% định mức quy định tương ứng.
   
  - Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định cụ thể định mức giờ chuẩn cho từng giảng viên, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhưng không cao hơn hoặc thấp hơn 15% so với định mức giờ chuẩn được quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 03/2023/TT-BNV.
   
  (3) Áp dụng định mức giờ chuẩn của giảng viên
   
  Giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác vượt định mức giờ chuẩn được hưởng chế độ làm việc vượt định mức theo quy định của pháp luật. Thời gian làm việc vượt định mức của giảng viên hằng năm không được vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật về lao động.
   
  Giảng viên là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được giảm 10% định mức giờ chuẩn. Giảng viên đi học không tập trung được giảm tỷ lệ định mức giờ chuẩn của hạng giảng viên đang giữ (hoặc của giảng viên kiêm nhiệm nếu là
   
  giảng viên kiêm nhiệm) tương ứng với thời gian học. Giảng viên được cộng dồn tỷ lệ giảm định mức giờ chuẩn nếu đồng thời thực hiện các trường hợp vừa nêu.
   
  Giảng viên trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo các quy định của Bộ luật Lao động 2019 hiện hành thì được miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ.
   
  Xem thêm Thông tư 03/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 16/5/2023.
   
  194 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (11/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận