Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN & MT

Chủ đề   RSS   
 • #484496 06/02/2018

  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN & MT

  Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế cho Thông tư 29/2010/TT-BTNMT.

  Theo đó, tiêu chuẩn chung về trình độ của tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường hoặc chuyên ngành khác có liên quan nhưng phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực được giao phụ trách.

  - Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

  - Có trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  Ngoài ra, cần có thời gian công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ 5 năm trở lên (cộng dồn); có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; tuổi bổ nhiệm lần đầu ưu tiên những người dưới 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

  Thông tư 77/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

   
  1964 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #484537   06/02/2018

  zich-nt
  zich-nt

  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2016
  Tổng số bài viết (110)
  Số điểm: 772
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  úi giời....

   
  Báo quản trị |  
 • #484563   07/02/2018

  giangmoom
  giangmoom
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (345)
  Số điểm: 6481
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 136 lần


  Mình thấy ngoài các tiêu chuẩn chung thì tại phần tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Giám đốc Sở có các quy định mới. Cụ thể ngoài:

  "Tiêu chuẩn về năng lực
   
  a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn;
   
  b) Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng tiếp cận, nắm bắt, phát hiện, xử lý có hiệu quả những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách;
   
  c) Có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; quy tụ được công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao."
   
  Thì tại Điều 8 Thông tư 77/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 có quy định như sau:
   
  "Điều 8. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở
   
  ...
   
  2. Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.
   
  3. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2.
   
  4. Có trình độ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
   
  Trường hợp địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số thông dụng trong vùng để phục vụ công tác.
   
  5. Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
   
  6. Được quy hoạch chức danh Giám đốc sở, ngành và tương đương."
   
  Tại Thông tư 29/2010/TT-BTNMT không có quy định về vấn đề này. trong đó mình thấy quy định "Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường." Mình thấy quy định này không phù hợp lắm như vậy có vẻ hơi phân biệt là tạo ra khó khăn cho những người chưa đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở đáp ứng đủ các điều kiện khác. Mình thấy tiêu chuẩn này không cần thiết, không biết các bạn có cùng ý kiến không?
   
  Báo quản trị |