Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy quy định thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #579816 28/01/2022

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy quy định thế nào?

  Theo Điều 3 Thông tư 18/2021/TT-BYT (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy như sau:
   
  - Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy bao gồm 06 tiêu chuẩn sau đây:
   
  + Tiêu chuẩn 1: Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy;
   
  + Tiêu chuẩn 2: Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng;
   
  + Tiêu chuẩn 3: Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy;
   
  + Tiêu chuẩn 4: Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma túy;
   
  + Tiêu chuẩn 5: Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma túy;
   
  + Tiêu chuẩn 6: Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy.
   
  - Việc xác định trạng thái cai đặc trưng các chất ma túy được thực hiện theo Hướng dẫn xác định trạng thái cai đặc trưng các chất ma túy quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc xác định các tiêu chuẩn số 2, 3, 4 và 6 để chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo Hướng dẫn quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Việc xác định các tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy được dựa trên kết quả theo dõi lâm sàng, khai thác thông tin từ người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc người đi cùng (nếu có) và hồ sơ do cơ quan công an cung cấp.
   
  - Người được chẩn đoán xác định là nghiện ma túy khi có ít nhất 03 trong 06 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này xảy ra đồng thời trong vòng ít nhất 01 tháng hoặc nếu tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn 01 tháng thì cần lặp đi lặp lại đồng thời trong vòng 12 tháng.
   
   
  276 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579877   28/01/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 100
  Lớp 4

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (634)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 100 lần


  Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy quy định thế nào?

  Cảm ơn bài viết của bạn,

  Bên cạnh đó theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 18/2021/TT-BYT, cũng quy định quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy; quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma tuý theo đề nghị của cơ quan công an.

  “a) Trường hợp chỉ có 01 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy hoặc có 02 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện chất ma túy trong đó có tiêu chuẩn 6 thì ghi kết luận “không nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2021/TT-BYT.

  b) Trường hợp có ít nhất 03 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy thì ghi kết luận “có nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2021/TT-BYT.

  c) Trường hợp có 02 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy, trong đó không có tiêu chuẩn 6 hoặc các dấu hiệu theo các Tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy chưa rõ ràng thì thực hiện theo bước 4 quy định tại Khoản 4 dưới đây.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579897   29/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 3228
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy quy định thế nào?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo Điều 4 Thông tư 18/2021/TT-BYT, khi có 3/6 tiêu chuẩn trên thì xác định “có nghiện ma túy”. Mặc dù luật có hướng dẫn cụ thể mỗi tiêu chuẩn, tuy nhiên, 6 triệu chứng theo hướng dẫn trên thì có tới 5 triệu chứng phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người cần xác định nghiện, họ phải hợp tác, trả lời đúng vấn đề của mình khi được hỏi và chỉ có 1 triệu chứng “hội chứng cai” là phản ánh khách quan. Song hầu hết các đối tượng thuộc diện bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính không hợp tác, họ không trả lời đúng tình trạng nghiện của mình, điều này cũng gây khó khăn cho cho việc xác định chính xác tình trạng nghiện ma túy.

   
  Báo quản trị |