Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

Chủ đề   RSS   
 • #590790 06/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (896)
  Số điểm: 28362
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 826 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

  Ngày 18/8/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Trong đó, quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.
   
  tieu-chuan-bo-nhiem-can-bo-giu-chuc-vu-cao
   
  Theo đó, đối với cán bộ muốn ứng cử ở những chức vụ cao hơn phải là người phải có đủ tiêu chuẩn cũng như các điều kiện sau đây:
   
  Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.
   
  Trường hợp bổ nhiệm cán bộ được giới thiệu theo nguồn nhân sự:
   
  -Nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. 
   
  - Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  Cán bộ ứng cử phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  Yêu cầu bổ nhiệm riêng đối với việc bổ nhiệm sĩ quan trong lực lượng vũ trang do Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương quy định cụ thể cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
   
  Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.
   
  Độ tuổi: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngoài ra, người được bổ nhiệm phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
   
  Trường hợp bổ nhiệm cán bộ bị kỷ luật: Không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 
   
  - 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách.
   
  - 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.
   
  - 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.
   
  Cán bộ tái cử phải là người còn đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ
   
  Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thì cấp đó thực hiện việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử.
   
  Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền cho các đồng chí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội xem xét, bổ nhiệm lại đối với các chức danh cán bộ thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong phạm vi phụ trách; uỷ quyền cho đồng chí Thường trực Ban Bí thư xem xét, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các ban đảng, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Trung ương.
   
  Việc bổ nhiệm lại đối với những cán bộ tính đến tuổi nghỉ hưu không còn đủ thời gian công tác 5 năm như sau: 
   
  - Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý còn từ 2 năm công tác trở lên thì phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.
   
  - Trường hợp còn dưới 2 năm công tác thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, nếu cán bộ còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, biểu quyết (bằng phiếu kín), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.
   
  Cán bộ không được bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bố trí công tác khác theo nguyên tắc không được bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn.
   
  Xem thêm Quy định 80-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 18/8/2022 thay thế Quy định 105-QĐ/TW.
   
  141 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận