Tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Chủ đề   RSS   
 • #599592 28/02/2023

  peodangyeu

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/12/2022
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 7 lần


  Tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

  Tại Chương II Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT có nêu cụ thể các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy như sau:

  * Về đánh giá về ý thức tham gia học tập

  - Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá:

  + Ý thức và thái độ trong học tập;

  + Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học;

  + Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi;

  + Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập;

  + Kết quả học tập.

  * Về đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học

  - Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá:

  + Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học;

  + Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác được áp dụng trong cơ sở giáo dục đại học.

  * Về đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

  - Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá:

  + Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

  + Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội;

  + Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

  * Về đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng

  - Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá:

  + Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng;

  + Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng;

  + Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn.

  * Về đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

  - Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá:

  + Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của người học được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học;

  + Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học;

  + Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và cơ sở giáo dục đại học;

  + Người học đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận