Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghỉ việc không lương đến hết năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #605087 29/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghỉ việc không lương đến hết năm 2023

  Ngày 25/8/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
   
  tiep-tuc-ho-tro-doan-vien-nguoi-lao-dong-nghi-viec-khong-luong-den-het-nam-2023
   
  (1) Hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ đóng đoàn phí trước ngày 01/4/2023
   
  Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
   
  (Trước đó, tại Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đóng đoàn phí trước ngày 30/9/2022).
   
  (2) Thay đổi điều kiện thời gian tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương
   
  Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 10 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
   
  - Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).
   
  -  Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. (Điểm mới)
   
  (Trước đó, hỗ trợ cho NLĐ bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023)
   
  - Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. (Điểm mới)
   
  (Trước đó, thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023)
   
  (3) Hồ sơ trợ cấp phải có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động
   
  - Danh sách đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). (Điểm mới)
   
  tải   Mẫu số 04
   
  Danh sách trả lương (hoặc bảng lương) có tên đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của ít nhất một tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động
   
  - Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của đoàn viên, người lao động.
   
  - Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương với đoàn viên, người lao động.
   
  - Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
   
  Xem thêm Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 có hiệu lực từ ngày 25/8/2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023.
   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận