Tiếp tục giảm lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603350 17/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70926
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1517 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiếp tục giảm lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

  Ngày 16/6/2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1124/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 như sau:

  - Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

  - Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm;

  Theo đó, so với quy định hiện hành, mức lãi suất giảm 0,25%. 

  (Tại Quyết định 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; đối với mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm.)

  Xem bài viết liên quan: Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam còn 4% từ ngày 19/6/2023

  Vẫn tiếp tục giảm mức lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% từ ngày 19/6/2023

  Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô, theo Quyết định 1124/QĐ-NHNN áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm.

  Theo đó, giảm 0,25% so với mức lãi suất hiện hành.

  (Tại Quyết định 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm)

  Lưu ý: Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 19/6/2023, thì được thực hiện cho đến hết thời hạn.

  Đối với trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1124/QĐ-NHNN..

  Ngoài ra, tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

  Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư 07/2014/TT-NHNN.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1124/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 19/6/2023 và thay thế Quyết định 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023.

  Xem bài viết liên quan: Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam còn 4% từ ngày 19/6/2023

  Vẫn tiếp tục giảm mức lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% từ ngày 19/6/2023

   
  250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận